PO

Artikel | Vrijescholen en Hogeschool Leiden gaan samen nieuwe leraren opleiden

Vrijescholen gaan de komende vier jaar als opleidingsschool samenwerken met de Vrijschool Pabo en het Lectoraat Waarde(n) van vrijeschoolonderwijs. De betrokken partijen ontvingen recent een subsidie daarvoor. Dankzij deze subsidie gaan zeven opleidingsscholen vanaf het studiejaar 2020-2021 gezamenlijk studenten van de Vrijeschool Pabo van Hogeschool Leiden opleiden. Dat gebeurt onder de titel Samen Opleidend Leren (SOL).