PO
VO

Onderzoek | Opleiden in de school (NVAO/OCW)

Op vraag van de minister van OCW voerden de inspectie en NVAO een gezamenlijk onderzoek uit naar de kwaliteitsborging van opleiden in de school.