MBO
PO
VO

Artikel | Leren in peergroups bij Opleidingsschool MBO Arnhem & Achterhoek

In de landelijke Week van het Samen opleiden publiceert HAN Academie Educatie dagelijks een mooi voorbeeld van Samen Opleiden. Opleidingsschool MBO Arnhem & Achterhoek, een samenwerkingsverband van HAN Academie Educatie met Graafschap College en Rijn IJssel, zorgt dat studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen in en van de onderwijspraktijk kunnen leren als onderdeel van hun studie. Hierin leren ze niet alleen van ervaren docenten, maar ook van elkaar. Onderdeel van het opleidingsprogramma is dat studenten in peergroepen samenwerken en samen leren ten behoeve van hun individuele ontwikkeling.