VO

Inventarisatie initiatieven opleiden in de school

Belangrijkste vraag in deze inventarisatie van Regioplan: hoe geven de partnerschappen OIDS vorm, en welke knelpunten, kansen en ontwikkelingsmogelijkheden ervaren zij daarbij?