VO

Informatiegids 2019-2020 | Samen opleiden en leren in de leerateliers

In de leerateliers staat het samen werken en het samen leren centraal. Vijf lerarenopleidingen werken intensief samen met de onderwijspraktijk in het voortgezet onderwijs om aanstaande leraren op te leiden tot innovatie bekwame leraren. Studenten, docenten en opleiders kijken samen vanuit andere perspectieven naar het onderwijs aan jonge mensen.

Lerende leraar

Het partnerschap Samen Opleiden heeft een gezamenlijk en gedragen beeld van het beroep van leraar en heeft dat vertaald in een visie op het leren en opleiden van leraren. Deze visie heeft betrekking op de wijze waarop de leraar een bijdrage kan leveren aan het leren van leerlingen en aan het functioneren van de school. Op basis van het beroepsbeeld zijn toetsbare doelstellingen uitgewerkt voor het opleiden van aankomende leraren, en voor de verdere ontwikkeling van de leraar als professional gedurende de loopbaan.

Bekijk thema