MBO
VO

Artikel | Zij-instromer of hybride docent maken onderwijs aantrekkelijker

Rosanne Koops, coördinator ‘Opleiden in de School’ bij ROC Midden Nederland en Peter van der Zwaal, projectleider bij de RAP-regio’s Rijnmond en in en om het Groene Hart en Leraar van Buiten zijn verantwoordelijk voor de werving en begeleiding van hybride docenten en zij-instromers voor het mbo en voortgezet onderwijs in hun eigen regio. Het aanbod van werknemers van buiten die geïnteresseerd zijn in het onderwijs is redelijk groot, vertellen zij. Toch wordt de match tussen zij-instromer of hybride docent en schoolorganisatie nog niet op grote schaal gemaakt.

Gerelateerde items

Video's & podcasts
15 april 2019

In de nieuwe video van de online campagne “Wat draag jij bij?” benadrukt Gea Hoeksema, coördinator van de zij-instroomopleiding NLH van de Stenden Hogeschool, dat zij-instromers een verrijking zijn voor scholen: “Zij-instromers brengen expertise en specialisme binnen een team.” Benieuwd naar het verhaal van Gea?

Publicaties & links
20 maart 2019

In dit artikel beschrijven we enkele kiemen van vernieuwing bij de lerarenopleiding, de zij-instroom en de doorontwikkeling op het werk in het licht van de veranderende rolopvatting van docenten in het beroepsonderwijs. Tot slot bieden we verschillende overwegingen voor de herijking van de opleiding en professionalisering van docenten.

Praktijkvoorbeelden & interviews
10 maart 2019

Goed opgeleide en toegeruste docenten zijn cruciaal om de eigen onderwijsambities waar te maken. Hoe zorg je voor voldoende instroom van goede (toekomstige) docenten? Hoe kan een betere samenwerking met de lerarenopleiding hieraan bijdragen? We vragen het in Haarlem bij het Nova College; een mbo-school die met meerdere lerarenopleidingen in de regio samenwerkt.

Publicaties & links
13 november 2018

Het project ‘Van bekwaam naar bevoegd’ werkt samen met verschillende lerarenopleidingen en scholen door heel Nederland om in twee jaar 100 on(der)bevoegde leraren op maat op te leiden tot een passende bevoegdheid.

Lerende leraar

Het partnerschap Samen Opleiden heeft een gezamenlijk en gedragen beeld van het beroep van leraar en heeft dat vertaald in een visie op het leren en opleiden van leraren. Deze visie heeft betrekking op de wijze waarop de leraar een bijdrage kan leveren aan het leren van leerlingen en aan het functioneren van de school. Op basis van het beroepsbeeld zijn toetsbare doelstellingen uitgewerkt voor het opleiden van aankomende leraren, en voor de verdere ontwikkeling van de leraar als professional gedurende de loopbaan.

Bekijk thema