Huisacademies in kaart: onderzoek ter lering en inspiratie

Het Kohnstamm Instituut heeft in opdracht van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, de VO-raad en de PO-Raad  in kaart gebracht welke huisacademies er in het basis- en voortgezet onderwijs zijn. In totaal hebben 75 coördinatoren/aanspreekpunten van huisacademies in het po en vo de vragenlijst ingevuld die samen tegen de 1900 po- en vo-scholen bedienen. Klik hier de onderzoeksrapportage.

Klik hier voor de onderzoeksrapportage

Terminologie & achtergrondinformatie

Onder een huisacademie verstaan we een interne academie, expertise-, kennis- of opleidingscentrum dat behoort bij een school, scholengroep of bestuur, die voor de eigen medewerkers professionaliseringsactiviteiten organiseert.

Lees meer over de achtergrond van het onderzoek