Netwerkbijeenkomst | Doorontwikkeling inductie binnen partnerschap Samen Opleiden

Het nieuwe kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review dat in december 2021 is geaccordeerd kan de aanleiding zijn om binnen het partnerschap Samen Opleiden samen expliciet aandacht te besteden aan het begeleiden van de startende leraar. Sommige partnerschappen zijn echter al langer bezig met het samen begeleiden van de startende leraar. Deze bijeenkomst is bedoeld voor deze laatste doelgroep: partnerschappen die al langer samenwerken bij inductie.


NB Staat inductie nog in de kinderschoenen binnen jouw partnerschap? Dan is het Leernetwerk Inductie binnen partnerschap Samen Opleiden wellicht wat voor jou.

Doel en opzet netwerkwerkbijeenkomst

Het platform organiseert deze bijeenkomst voor partnerschappen die vervolgstappen (willen) zetten in het samen vormgeven van inductie. Aan de hand van de vier waarborgen de lerende leraar, de leeromgeving, de organisatie en de kwaliteitscultuur, bespreken we waar iedereen staat in zijn ontwikkeling en wat mogelijke vervolgstappen zijn voor de doorontwikkeling. We zullen ervaringen en good practices uitwisselen. Ook zullen we eventuele knelpunten bespreken en op zoek gaan naar mogelijke oplossingen.

De bijeenkomst staat onder leiding van Edmee Suasso (programmaleider/senior beleidsadviseur Samen opleiden, Saxion Hogeschool) en Pascale Lucassen (projectmedewerker Platform Samen Opleiden en Professionaliseren).

Praktische informatie

Wanneer: donderdag 12 mei van 9.30 – 12.00, live in Utrecht
Voor wie: programmaleiders, instituutsopleiders, schoolopleiders, starterscoaches van Partnerschappen Samen opleiden po, vo en mbo die al langer samenwerken bij inductie. De inschrijving is minimaal in duo’s dus zowel iemand van het instituut als het werkveld.
Kosten: er worden geen kosten in rekening gebracht
Inschrijven: via dit formulier

Gerelateerde berichten