VO

Leernetwerk | Inductie binnen partnerschap Samen Opleiden

Het nieuwe kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review dat in december 2021 is geaccordeerd kan de aanleiding zijn om binnen het partnerschap Samen Opleiden samen expliciet aandacht te besteden aan het begeleiden van de startende leraar. Sommige partnerschappen zijn al langer bezig met Samen Opleiden en zien dit als een volgende stap. Er zijn ook partnerschappen die starten en naast Samen Opleiden, inductie meteen meenemen in de samenwerking. Tijdens dit leernetwerk wisselen we onder begeleiding van Edmee Suasso en Pascale Lucassen kennis en ervaringen uit.

Het nieuwe kwaliteitskader heeft inductie expliciet toegevoegd. Tijdens dit leernetwerk kijken we naar de uitwerkingen van de vier waarborgen voor inductie en staan we stil bij succesvolle randvoorwaarden en aandachtspunten. Daarnaast staan de volgende onderwerpen op het programma: aanleidingen en doelen voor samenwerking in inductie, waarop wordt er juist wel of juist niet samengewerkt, wat is kenmerkend voor het partnerschap en hoe verhoudt zich dit tot inductie.

Anko van Hoepen, Vicevoorzitter PO-Raad

Dit advies is de volgende stap in de verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Het geeft namelijk concreet richting aan het ‘hoe’. Dit stelt ons in staat om onderwijsprofessionals te voorzien van toegang tot toepasbare kennis die aansluit op de behoefte vanuit de praktijk.

Opzet leernetwerk

Het platform organiseert in 2022 drie sessies voor partnerschappen Samen Opleiden die stappen (willen) zetten in het samen vormgeven van inductie. Zowel partnerschappen po, vo als mbo kunnen hieraan deelnemen, waarbij de inschrijving in minimaal duo’s is. Dus zowel iemand van het instituut als uit het werkveld. De bijeenkomsten worden begeleid door Edmee Suasso (programmaleider/senior beleidsadviseur Samen opleiden, Saxion Hogeschool) en Pascale Lucassen (projectmedewerker Platform Samen Opleiden en Professionaliseren), waarbij er ook experts worden uitgenodigd.

Praktische informatie

Wanneer: Woensdag 18 mei van 9.30 – 12.00 uur (eerste keer in ieder geval live in Utrecht), woensdag 28 september van 9.30 – 12.00 uur, woensdag 23 november van 9.30 – 12.00 uur
Voor wie: programmaleiders, instituutsopleiders, schoolopleiders, starterscoaches van partnerschappen Samen Opleiden po, vo en mbo. De inschrijving is minimaal in duo’s, dus zowel iemand van het instituut als uit het werkveld
Kosten: Er worden geen kosten in rekening gebracht
Inschrijven: via dit formulier

Gerelateerde berichten