MBO
PO
VO

13 oktober 2021 | Themabijeenkomst ‘Kwaliteitscultuur bij Samen Opleiden’

In het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie wordt bij waarborg 4 gesproken over kwaliteitscultuur i.p.v. kwaliteitszorg, zoals eerder het geval was in de standaarden van de NVAO. Wat zijn nu elementen van een sterke kwaliteitscultuur bij Samen Opleiden, en hoe kun je die realiseren in je eigen partnerschap? Hoe richt je intern een proces in waarbij studenten structureel een rol en een bijdrage leveren aan de kwaliteitscultuur? Deze vragen en meer staan centraal op 13 oktober.

Aan bod komen de inzichten van expert kwaliteitscultuur Myrte Legemaate én de praktijkervaringen en –inzichten van Gonnie Niemeijer, tot 1 mei projectleider van Opleidingsschool Ommelanden en nu adviseur Samen Opleiden & Professionalisering bij NHL Stenden.

Doelen

  • Kennis delen over sterke elementen van kwaliteitscultuur, de verschillende methodieken van onderzoek en onderzoeksuitkomsten in het kader van ontwikkeling binnen het partnerschap.
  • Inzicht geven in de wijze waarop de kwaliteitscultuur van een partnerschap samen opleiden gezamenlijk kan worden vormgegeven en doorontwikkeld en hoe je studenten daarbij betrekt.
  • Reflectie op gang brengen over de eigen kwaliteitscultuur en hoe die ervoor staat, zodat deelnemers meer zicht krijgen op aanknopingspunten voor doorontwikkeling en het betrekken van studenten.
  • Uitwisseling tussen partnerschappen op gang brengen over de wijze waarop partnerschappen kwaliteitscultuur handen en voeten geven en wat dat vraagt en oplevert, zodat zij ook na de bijeenkomst elkaar kunnen vinden gericht op vraagstukken kwaliteitscultuur van partnerschappen samen opleiden.

Inhoudelijk programma

In deze themabijeenkomst gaan we in op de vraag: op welke manier kunnen partnerschappen een duurzame en geïnternaliseerde kwaliteitscultuur ontwikkelen? Daarbij komen ook vragen kijken als:

  • Wat betekent kwaliteitscultuur voor partnerschappen samen opleiden?
  • Wat zijn elementen van een sterke kwaliteitscultuur?
  • Hoe bouw je gezamenlijk aan een sterke gezamenlijke kwaliteitscultuur? Hoe werk je aan een constructief-kritische houding bij alle leden van het partnerschap? Hoe zorg je ervoor dat alle lagen betrokken zijn bij de kwaliteitscultuur?
  • Hoe zoek je binnen het partnerschap de juiste balans tussen controleren, stimuleren en ruimte geven?
  • Hoe zorg je voor een structurele rol voor studenten (en leraren?) bij de doorontwikkeling van de kwaliteit van je partnerschap?
  • Wat levert een sterke kwaliteitscultuur een partnerschap op?

In het plenaire programma nemen Myrte Legemaate en Gonnie Niemeijer de deelnemers mee in inzichten vanuit onderzoek, praktijkillustraties van kwaliteitscultuur bij samen opleiden en is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

In het tweede gedeelte gaan de deelnemers in groepen uiteen, waarbij Myrte en Gonnie als experts aansluiten. In de subgroepen staat de eigen context van de deelnemers centraal. Welke voorbeelden gericht op een sterke kwaliteitscultuur van het partnerschap zijn er? Hoe kun je deze processen doorontwikkelen en optimaliseren en ook de studenten daarbij betrekken?

Praktische informatie

Doelgroep: coördinatoren/projectleiders/programmamanagers, kwaliteitsmedewerkers, schoolopleiders, instituutsopleiders en HRM-functionarissen betrokken bij partnerschappen po, vo en mbo.
Datum: woensdag 13 oktober 2021
Tijd: 9.30 – 12.00 uur
Locatie: online, via MS Teams
Aanmelden: NB Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar. U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst door dit formulier in te vullen. Mocht er een plek vrij komen, dan ontvangt u bericht. 

Gerelateerde berichten