MBO
PO
VO

Kennisvlog #1 | Ontwikkelingsgericht werken: Naar een theoriegestuurde onderwijspraktijk

De kennisvlogs van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren zijn bedoeld om de kennisdeling omtrent het opleiden en professionaliseren van leraren te versterken. Wat zegt de theorie ons hierover en hoe kan dit een plaats krijgen in de praktijk? Elke keer is er een andere gastspreker (bijv. lector of practor) die kennis deelt en op zijn of haar manier laat zien hoe dit in het Samen Opleiden een plek kan krijgen.

In deze eerste kennisvlog trapt Martijn van Schaik af door in gesprek met Marius Splinter te gaan over ontwikkelingsgericht werken: naar een theoriegestuurde onderwijspraktijk. Martijn werkt als lerarenopleider en onderwijsonderzoeker bij Fontys. Marius werkt bij Landstede als docent.

Zij nemen ons mee in hoe kennis en theorie betekenis krijgen, waarbij de opzet van deze vlog naadloos aansluit bij wat de theorie hierover zegt: in dialoog gaan met elkaar. Ze gaan verder in op professionele leergemeenschappen en communities of practice. Daarnaast gaan ze open in gesprek over hoe de lerarenopleiding en de praktijk nog beter op elkaar kunnen aansluiten op dit thema.

Overzicht alle afleveringen

 

Gerelateerde berichten