MBO
PO
VO

24 juni 2021 | Werkbijeenkomst ‘Groei van Samen Opleiden’

Het Platform ondersteunt partnerschappen, scholen/besturen en lerarenopleidingen graag bij bun ontwikkelingen. Wij organiseren een serie werkbijeenkomsten voor partnerschappen die stappen (willen) zetten richting groei en werken zo toe naar een handreiking ‘Groei van Samen Opleiden’.

Na een eerste bijeenkomst op 21 april vindt op 24 juni van 9.30-11.30 uur de tweede werkbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst is gericht op een aantal vraagstukken rond de uitbreiding van Samen Opleiden:

  • Uitbreiding met een aanzienlijk aantal opleidingsplaatsen en wat dat betekent dat voor financiering, governance, visie van het partnerschap
  • Uitbreiding met nieuwe partners zoals scholen van andere sectoren, eenpitters en kleine opleidingen
  • Uitbreiding in relatie tot kwaliteit van samen opleiden

Programma

In het eerste deel van de bijeenkomsten komen pitches aan bod van ervaren coördinatoren over de aanpak en dilemma’s rond de uitbreiding van hun partnerschappen. Vervolgens gaat u in kleine groepen, samen met deelnemers met een vergelijkbare focus op één of meer van deze vraagstukken aan de slag.

  • Vragen die mogelijk in de handreiking een plek zullen krijgen, worden voorgelegd en kunnen ondersteunend zijn bij de formulering wat nodig is voor de plannen in uw eigen partnerschap.
  • U denkt mee met de andere deelnemers en omgekeerd en brengt daarmee scherpte aan in de stappen om de eigen praktijk van uitbreiden te versterken.

In een tweede ronde wisselt u uit met een ‘kritische vriend’, om de geformuleerde stappen te verrijken en verhelderen.

Vervolg

In het najaar vindt een derde bijeenkomst plaats, waar we ons weer richten op een aantal thematieken in relatie tot groei van Samen Opleiden.

Doelgroep

De bijeenkomst is gericht op diegenen binnen de partnerschappen die zich bezighouden met het beleid en de organisatie van het partnerschap, zoals programmaleiders, coördinatoren en stuurgroepleden.

Praktische informatie

Datum: 24 juni 2021
Tijd: 9.30-11.30 uur
Locatie: online, via MS Teams
Aanmelden: Via dit formulier

 

Gerelateerde berichten