MBO
PO
VO

Katern | De rol van het partnerschap Samen Opleiden bij de begeleiding van startende leraren

Op 31 mei publiceerde Michelle Helms-Lorenz tijdens haar werksessie in De week van Samen Opleiden het katern ‘De rol van het partnerschap Samen Opleiden bij de begeleiding van startende leraren’. In het katern gaat zij in op de vraag ‘Hoe kan het partnerschap medeverantwoordelijkheid dragen voor het inductiebeleid dat onder de verantwoordelijkheid valt van scholen?’. Een actueel en boeiend vraagstuk.

Download katern

Wilt u met andere partnerschappen doorpraten over de rol van partnerschappen bij de begeleiding van startende leraren? Op 30 juni organiseert het Platform een netwerkbijeenkomst over dit thema. Ook wijzen wij u graag op het webinar ‘Partners in het begeleiden van startende leraren’ van 24 september jl. waarin Helms-Lorenz ingaat op vraagstukken rondom het verbinden van Samen Opleiden en inductie.

Gerelateerde berichten