PO

Subsidie | Pilots ‘Doorlopende begeleiding startende leraren’

Leraren in het primair onderwijs die een goede begeleiding willen in de eerste drie jaar na hun opleiding, kunnen vanaf 1 september 2021 deelnemen aan de pilot ‘doorlopende begeleiding startende leraren’. Het doel van de pilot is om een vloeiende overgang te creëren van de begeleiding tijdens de opleiding naar de startfase. De pilot is bestemd voor startende leraren in het primair onderwijs, bijvoorbeeld leraren afkomstig van de (academische) pabo of voormalig zij-instromers in het beroep. Vier partnerschappen PO kunnen deelnemen aan deze pilot. Aanvragen van de subsidie is vanaf 1 mei mogelijk via de website van DUS-I.

Partnerschappen Samen Opleiden en Professionaliseren

De subsidie wordt verstrekt aan partnerschappen van Samen Opleiden en Professionaliseren in het primair onderwijs. Voor de regeling is totaal € 768.000 beschikbaar voor de schooljaren 2021 t/m 2024 (3 jaar). Per subsidieaanvraag is € 64.000 beschikbaar per schooljaar. Er kunnen vier partnerschappen deelnemen aan de pilot en per partnerschap kunnen ongeveer 35 startende leraren worden begeleid. Bij meer dan vier aanvragen vindt er een loting plaats. Klik hier voor de volledige subsidieregeling.

Aanvraagtermijn

De aanvraagperiode voor de pilot loopt van 1 mei tot 1 juni 2021. De toekenning wordt 1 augustus bekend gemaakt. Aanvragen kunnen vanaf 1 mei worden ingediend via www.dus-i.nl.

Gerelateerde berichten