PO
VO

Actueel | Samen Opleiden op de ABC-eilanden

Afgelopen woensdag en donderdag ging ‘Kibrahacha’, het partnerschap voor het opleiden van aankomende leraren, van start met een ‘soft launch’. Schoolleiders en opleiders op Curaçao, Aruba en Bonaire namen deel aan de eerste trainingen. De training werd afgesloten met een kleine, digitale ceremonie voor de partners van ‘Kibrahacha’.

Samen verantwoordelijk

Bij ‘Kibrahacha’ zijn de opleidingsinstituten en schoolbesturen samen verantwoordelijk voor het opleiden van aankomende leraren. Dit gebeurt voortaan voor een groot deel van de studie op opleidingsscholen, waar studenten voor de klas staan om praktijkkennis en ervaring op te doen. Op de ABC-eilanden zijn nu officieel negen opleidingsscholen. Daar volgen studenten een groot deel van hun lerarenopleiding. Op Aruba zijn dat Colegio Cristo Rey, Mon Plaisir school en Prinses Amalia Basisschool. Op Curaçao gaat het om in totaal vijf scholen, waaronder de dr. Albert Schweitzer School. Daarnaast vormen St. Antonius College en Kolegio Santa Famia samen een opleidingsschool, net als de Römerschool en de Prinses Margriet School. Op Bonaire zijn er nu drie opleidingsscholen: Basisschool De Pelikaan, Kolegio Kristu Bon Wardador en Skol Amplio Papa Cornes.

Opleiding tot Caribische leraar van de 21e eeuw

Op elke opleidingsschool zijn schoolopleiders aangesteld. Zij krijgen daarvoor een speciale training, samen met de opleiders van de lerarenopleidingen. Zo is er een nauwe samenwerking. Samen bereiden zij de studenten optimaal voor op hun toekomst als Caribische leraar van de 21e eeuw: een leraar die over moderne vaardigheden beschikt en kennis heeft van de rijke Caribische cultuur. Om de samenwerking tussen de opleidingsinstituten en de schoolbesturen op de drie eilanden vorm te geven, is het partnerschap ‘Kibrahacha’ opgericht. Hierin zijn verschillende schoolbesturen van de ABC-eilanden vertegenwoordigd. Ook de opleidingsinstituten University of Curaçao, Instituto Pedagogico Arubano, University of Aruba en University of St. Martin maken deel uit van het partnerschap.

Samenwerkingsprotocol

‘Kibrahacha’ komt voort uit één van de afspraken uit het Vierlandenoverleg, het overleg van de ministers van Onderwijs van de landen Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland. In februari 2019 ondertekenden de vier betrokken ministers een samenwerkingsprotocol om lerarenopleidingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk te versterken. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft voor het schooljaar 2020 -2021 een subsidie van ruim 380.000 dollar beschikbaar gesteld voor de verbetering van de lerarenopleidingen op de ABC-eilanden.

Interview | Samen Opleiden op de ABC-eilanden

Samen opleiden is niet alleen in Nederland zelf een begrip. Ook op de Nederlandse Antillen willen opleidingsinstituten en scholen intensiever gaan samenwerken. Het ministerie van OCW wil aan de verwezenlijking van de plannen meewerken, en stuurde Brigit van Rossum op verkenning. Klik hier voor het hele interview.

Gerelateerde berichten