MBO
PO
VO

Beroepsbeeld | Dialoogapp voor docent en team

De beroepsvereniging Opleiders MBO BVMBO heeft bij de publicatie van het beroepsbeeld voor de docent MBO een set dialoogkaarten en een app ontwikkeld in samenwerking met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en de HvA als ondersteuning voor het gesprek binnen teams over kwaliteiten en (ontwikkel)ambities. De gratis app is in te zetten binnen het po, vo en mbo.

De dialoogkaarten en de app worden naast voeding voor ontwikkelgesprekken ook gebruikt bij werkverdelingsvraagstukken binnen teams.  De app bevat verschillende vragen rond de expertise die leraren en teams bezitten, de rol en verantwoordelijkheid die leraren in het team pakken, loopbaanambities en toekomstperspectief. Daarbij wordt aangesloten bij de beroepsbeelden voor docent mbo en leraar po en vo (zie www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl).

Dat maakt de app goed bruikbaar voor gesprekken binnen teams over ontwikkeling en ambitie en over de verbinding tussen de teamambitie en persoonlijke ambitie. Daarnaast beschrijft de korte handleiding ook hoe de app gebruikt kan worden als persoonlijk reflectie-instrument of als handvat voor gesprekken tussen leraar en leidinggevende. De app is te vinden in de app stores van Apple en Android.

Gerelateerde berichten