VO

17 november 2020 | Workshop ‘Leidinggeven aan onderwijsontwikkeling’

In de huidige tijd zijn veel scholen gericht op korte termijn oplossingen die een impuls geven aan het (hybride) onderwijs. Een schoolleider heeft echter de rol om te blijven investeren in onderwijsontwikkeling op de langere termijn. Uit onderzoek blijkt dat scholen zich beter ontwikkelen als zij kennisgedreven werken. Dat wil zeggen: reflecteren op hun onderwijs, van elkaar leren en ervaringen en inzichten uit onderzoek en literatuur benutten bij de ontwikkeling van hun onderwijs.

Het is daarbij belangrijk om te kiezen voor een systematische aanpak, waarbij alle docenten worden betrokken en gebruik wordt gemaakt van de kennis die beschikbaar is. Op die manier wordt het verbeteren van het onderwijs onderdeel van het beroep van de docent. Een cultuur gericht op kennisgedreven werken geeft leraren daarnaast de ruimte zich daarin te ontwikkelen en professionaliseren. Bij het realiseren van zo’n cultuur speelt de schoolleider een belangrijke rol.

Schoolleiders samen aan de slag

Anje Ros laat tijdens deze online workshop  – georganiseerd in samenwerking met Voortgezet Leren van de VO-raad –  schoolleiders uit het vo zien hoe zij kennisgedreven onderwijsontwikkeling kunnen organiseren. Anje gaat in op de vraag hoe je als schoolleider kunt bevorderen dat leraren van elkaar leren en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn. Na de presentatie gaan de deelnemers met elkaar aan de slag en krijgen zij zicht op waar hun team staat en wat de volgende stap is in de ontwikkeling naar een cultuur waarbinnen schoolleider en leraren kennisgedreven werken. Met de bijbehorende interventiekaarten wordt bepaald hoe zij deze stap kunnen zetten.

Anje Ros is lector bij Fontys Hogescholen op het thema Goed leraarschap, Goed leiderschap. Ze doet onderzoek naar de school als lerende organisatie, kennisgedreven onderwijsontwikkeling en de rol van (gespreid) leiderschap en is een veelgevraagd spreker op deze thema’s.

Praktische informatie

Wanneer: Dinsdag 17 november van 13.00 tot 16.00 uur
Locatie: Online
Voor wie: Deze workshop is bedoeld voor schoolleiders uit het voortgezet onderwijs. Het is aan te raden om de workshop met meerdere collega’s te volgen, dan is de impact het grootst.
Kosten: Deze workshop is kosteloos.
Aanmelden: Via dit aanmeldformulier tot vrijdag 13 november.
Vragen: Heeft u vragen over deze workshop? Stuur dan een e-mail naar platformsamenopleiden@vo-raad.nl.

Gerelateerde berichten