VO

29 oktober 2020 | Themabijeenkomst ‘Van waarde: startende leraren in de lerende schoolorganisatie’

Effectieve begeleiding van startende leraren leidt tot een snellere professionele groei. En daardoor tot betere resultaten van leerlingen en beter onderwijs. Ook kan begeleiding helpen voorkomen dat leraren onnodig het onderwijs verlaten. Door de begeleiding van startende leraren goed te verankeren in de schoolorganisatie kan de koppeling worden gemaakt met bredere organisatievraagstukken, zoals het voorkomen van uitval van leraren en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. Maar hoe leg je die verbinding? En hoe zorg je ervoor dat de hele schoolorganisatie profiteert van goede begeleiding van startende leraren? Tijdens deze bijeenkomst georganiseerd door de VO-raad wordt de verbinding gelegd tussen de inductiefase van leraren en organisatievraagstukken uit de praktijk van schoolleiders.

Wat kunt u verwachten?

Een bestuurder, een expert en een schoolleider delen hun kennis en ervaringen met het verankeren van de begeleiding van startende leraren in de schoolorganisatie.  Zo vertelt Jan van Schilt, voorzitter van de centrale directie van het Bonhoeffer College, over zijn visie op de waarde van startende leraren voor de schoolorganisatie. Dit doet hij vanuit de vraag ‘Wat is het organisatievraagstuk en hoe kun je dat verbinden aan de begeleiding van startende leraren?’. Tijdens de bijeenkomst gaat hij in op de vraagstukken waarin volgens hem de urgentie van goede begeleiding van startende leraren schuilt.

Harmen Schaap, onderwijswetenschapper en lerarenopleider van de Radboud Docenten Academie, gaat in zijn bijdrage in op professionele identiteit, spanningen en stuurkracht van startende leraren. Vanuit jarenlang onderzoek naar startende leraren in scholen illustreert hij de complexiteit van inductieprogramma’s. Een tipje van de sluier betreft zijn stellingen ‘begeleiding van startende leraren is de verantwoordelijkheid van de gehele schoolorganisatie’ en ‘startende leraren hebben de potentie om bij te dragen aan schoolontwikkeling, maar die potentie moet wel benut worden’.

Aansluitend gaan expert, bestuurder en schoolleider met de deelnemers in gesprek over de vraag welk organisatievraagstuk voor uw school actueel is en hoe u dat kunt verbinden aan de begeleiding van startende leraren.

Wat levert deelname op?

Na de bijeenkomst heeft u inzicht verkregen in de organisatievraagstukken die raken met de begeleiding van startende leraren. Ook heeft u concrete handvatten waarmee u de begeleiding van startende leraren kunt positioneren in de school. Daarnaast heeft uinzicht verkregen in manieren waarop de hele schoolorganisatie kan leren en groeien van de inductiefase van leraren.

Praktische informatie

Titel: Themabijeenkomst ‘Van waarde: startende leraren in de lerende schoolorganisatie’
Datum en tijd: donderdag 29 oktober van 15:00 tot 17:00
Doelgroep: Schoolleiders (zowel eindverantwoordelijk als middenmanagement) en HRM’ers. Deelname in tweetallen van eindverantwoordelijk schoolleider en teamleider is aan te raden.
Locatie: online via het programma Zoom
Aanmelden: Klik hier voor het inschrijfformulier

Gerelateerde berichten