MBO
PO
VO

Interview | Edmée Suasso over Samen Opleiden in tijden van corona

In tijden van corona zijn partnerschappen Samen Opleiden genoodzaakt het Samen Opleiden anders vorm te geven. In Twente werken pabo en scholen eendrachtig samen om het Samen Opleiden in die regio gedurende de coronacrisis online gestalte te geven. Alle honderd opleiders hanteren de aanpak die beschreven staat in het document ‘Samen Opleiden Twente ten tijde van Covid-19’. Dit document wordt verder verfijnd en uitgebreid naarmate de lockdown van de scholen langer duurt.

Lees hier het interview ‘Samen Opleiden in tijden van corona’ met Edmée Suasso, die samen met Hester Langkamp van het Kennisnetwerk Lerende Leraren verantwoordelijk is voor dit document.

Online verkenning rondom Samen Opleiden en Covid-19

Edmée Suasso en Janet Bootsma zijn de begeleiders van de online verkenning rondom Samen Opleiden en Covid-19. Op 23 april jl. vond de eerste bijeenkomst plaatst en op woensdag 20 mei van 15.00 – 16.30 uur vindt de tweede online bijeenkomst plaats. Doel van deze bijeenkomst is verkenning en uitwisseling van de oplossing, issues en thematieken die te maken met Samen Opleiden in deze periode van Covid-19.  U kunt zich hier aanmelden.

Gerelateerde berichten