MBO

Regio van de maand MBO | Opleidingsschool Mondriaan in Rotterdam

Van vakmanschap naar meesterschap

Partnerschappen geven het Samen Opleiden allemaal op hun eigen manier vorm en inhoud. In deze rubriek portretteren we steeds kort een partnerschap. Deze maand is de beurt aan Opleidingsschool Mondriaan, waar Hogeschool Rotterdam en ROC Mondriaan in participeren. Barbara van Witteloostuyn is projectcoördinator van Opleidingsschool Mondriaan.

Wat is kenmerkend voor het Samen Opleiden in jullie regio?

“Dat wordt goed weergegeven met onze slogan: ‘Van vakmanschap naar meesterschap’. Docenten in opleiding (DIO’s) doen tijdens hun studie meerdere praktijkervaringen op. Ze worden breed opgeleid en leren vaardigheden die relevant zijn voor het docentschap in een grootstedelijke context. In het mbo lopen studenten stage in verschillende opleidingen, waar ze echt deel uitmaken van het team. Daarnaast werken ze mee aan opleidingsoverstijgende zaken, zoals LOB, SLB, oudergesprekken en open dagen. Zo leren DIO’s wat het inhoudt om docent te zijn in het mbo.”

Wat zijn de komende periode jullie belangrijkste uitdagingen?

“Met het oog op de accreditatie in 2021 schrijven we de komende periode kwaliteitszorgplannen en het professionaliseringsplan. Verder willen we de begeleiderspool verbreden. De regio Haaglanden heeft geen eigen lerarenopleiding, dus jongeren in de omgeving kiezen niet zo makkelijk voor een lerarenopleiding. Een van onze ambities is dan ook een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen met een vo-school, zodat we samen gaan voor sterk onderwijs in Den Haag.”

Meer informatie
Barbara van Witteloostuyn
b.van.witteloostuyn@rocmondriaan.nl

Bekijk eerdere edities van Regio van de maand

Gerelateerde berichten