MBO
PO
VO

21 juni | Themabijeenkomst ‘Flexibel opleiden voor flexibel onderwijs’

Zowel op lerarenopleidingen als op scholen krijgen thema’s als flexibilisering en maatwerk steeds meer aandacht. In partnerschappen Samen Opleiden komen beide partijen (ho & po/vo/mbo) samen. Meer flexibel ingerichte lerarenopleidingen sluiten goed aan bij meer flexibel ingericht onderwijs. De docent ontwikkelt dan immers niet alleen competenties die nodig zijn voor flexibel onderwijs, maar heeft zelf ervaren wat het betekent om een flexibel onderwijsprogramma te doorlopen. Op 21 juni vindt een bijeenkomst plaats over dit thema waarin we expertise en ervaringen met elkaar delen. Wees welkom en laat u inspireren!

Tijdens de bijeenkomst gaan we samen in op de volgende vraagstukken:

  • Wat vraagt flexibel onderwijs van de lerarenopleidingen en van de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen in partnerschappen Samen Opleiden?
  • Wat betekent flexibilisering voor het gezamenlijk ontwikkelen van curriculum door lerarenopleidingen en scholen?
  • Welke consequenties heeft flexibilisering voor de uitvoering van samen opleiden op de werkplek?
  • Op welke manier bereiden we leraren (middels Samen Opleiden) voor op flexibel onderwijs?
  • Op welke wijze kan flexibilisering van het opleiden van leraren daar een bijdrage aan leveren?

Op het programma staan:

  • Een bijdrage van Jan van Tartwijk, hoogleraar onderwijs (UU) en betrokken bij diverse partnerschappen Samen Opleiden. Van Tartwijk gaat in op ontwikkelingen richting meer flexibel onderwijs aan de universitaire lerarenopleidingen en de betekenis voor partnerschappen Samen Opleiden.
  • Voorbeelden uit de praktijk, onder meer vanuit aspirant-opleidingsschool Zutphen, de pilot ‘Leraar/coach gepersonaliseerd leren’ van de HU, en de HU Pabo.

Naast inspirerende bijdragen van de sprekers is er ruimschoots gelegenheid voor interactie. Tijdens de bijeenkomst gaan we in op het perspectief van zowel studenten, schoolleiders, lerarenopleiders als partnerschappen. Deelnemers nodigen we van harte uit om met een duo vanuit de school én lerarenopleiding naar de bijeenkomst te komen.

Praktische informatie

Datum: Vrijdag 21 juni 2019
Tijd: 9.30 – 13.00 uur incl. lunch
Locatie: Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht
Doelgroepen: directeuren, schoolleiders, teamleiders, coördinatoren van partnerschappen Samen Opleiden, schoolopleiders, instituutsopleiders en andere betrokkenen die zich bezig houden met of interesse hebben in flexibele lerarenopleidingen en flexibel onderwijs. De bijeenkomst is gericht op het po, vo en mbo.
Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De bijeenkomst wordt u aangeboden door het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. In samenwerking met het programma Voortgezet Leren van de VO-raad.
Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier

[su_document url=”http://platformsamenopleiden.raow.work/wp-content/uploads/2019/05/Flyer-Flexibel-opleiden.pdf”]

 

Gerelateerde berichten