MBO
PO
VO

Brief OCW | Aanpassing kwaliteitszorg opleidingsscholen

De beoordeling van de reeds erkende opleidingsscholen door de NVAO wordt in de zomer van 2019 met een aanpassing van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen geschrapt als een voorwaarde voor aanvullende bekostiging.

Voor de toekomst wordt gewerkt aan een beter passende vorm van kwaliteitszorg die uitgaat van een gedeeld beeld van de kwaliteit van Samen Opleiden en Professionaliseren. Hiertoe wordt een kwaliteitskader opgesteld, welke naar verwachting najaar 2019 gereed is en vanaf 2020 de basis vormt voor een systeem van peer review waarmee de kwaliteit van Samen Opleiden en Professionaliseren wordt geborgd en toekomstige kwaliteitsontwikkeling wordt gestimuleerd. Lees meer hierover in de brief van het ministerie van OCW.

Download brief OCW

Gerelateerde berichten