VO

Leren van en met elkaar? Neem deel aan het koppeltraject!

Bent u een aspirant-opleidingsschool in het VO en volop in ontwikkeling? Is uw school of bestuur op zoek naar mogelijkheden om inductietrajecten in de praktijk succesvol vorm te geven en implementeren? Zoekt u naar mogelijkheden om uw opleidingsschool te verbinden met een huisacademie? Of bent u een erkende opleidingsschool in het VO en wilt u graag sparren met collega opleidingsscholen over specifieke vragen of thema’s op het gebied van samen opleiden en/of de doorlopende lijn? Dan is het koppeltraject van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO iets voor u!

Direct aanmelden

Koppeltraject 2019

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO brengt in het koppeltraject (aspirant) opleidingsscholen, besturen of scholen in contact met experts uit andere (opleidings)scholen. Wij koppelen u aan een ‘kritische vriend’, die advies en gerichte feedback geeft en u helpt bij de ontwikkeling van uw (opleidings)school. U krijgt ondersteuning bij de thema’s waar u graag over wilt sparren in het kader van samen opleiden en/of de doorlopende lijn. Bijvoorbeeld:

  • Samen opleiden: voorbereiding op NVAO-beoordeling, visie, werkplekcurriculum, begeleidings- en opleidingsstructuur, kwaliteitszorg, inrichting organisatie etc.
  • Doorlopende lijn: ontwikkeling en implementatie inductietrajecten, professionaliseringstrajecten verbreden en doorontwikkelen tot een doorgaande lijn, verbinding opleidingsschool – huisacademie, inrichten regionale kennisnetwerken etc.

We maken een match op basis van uw ondersteuningsvraag, zodat u gekoppeld wordt aan een koppelpartner met de juiste expertise in huis.

Ondersteuning op maat

Op basis van uw vragen, wensen en behoeften zoeken wij de ideale match voor u. Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u van ons profielschetsen van een aantal speciaal voor u geselecteerde ervaren koppelpartners van andere (opleidings)scholen. In deze profielschetsen stellen zij zich aan u voor en lichten zij zowel hun kennis en expertise als hun persoonlijke aanpak toe. U geeft uw voorkeur door en wij brengen u in contact met de koppelpartner van uw keuze.

In overleg met uw koppelpartner bepaalt u hoe de ondersteuning, zowel in praktische als in inhoudelijke zin, vorm krijgt. U spreekt af wanneer en op welke manier u contact hebt en waar de ondersteuning op is gericht. Het Platform faciliteert de ervaren koppelpartner om in 2019 twee keer face to face overleg met u te voeren. Daarnaast heeft u contact via e-mail en/of telefoon.

“De ervaren koppelpartner heeft ons concrete handvaten gegeven om mee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld: hoe vertaal je je visie in de concrete praktijk? Hoe maak je dit duidelijk in een informatiedossier? Het contact verliep heel fijn, het heeft ons inhoudelijk veel opgeleverd.”
Deelnemer aan koppeltraject 2018

Uitwisselingsbijeenkomsten

Het leren  van en met elkaar vindt niet alleen plaats in de koppels, maar ook tijdens uitwisselingsbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten wordt uitgewisseld met andere opleidingsscholen over relevante, actuele thema’s. Ervaren opleidingsscholen delen gericht hun ervaringen, maar er is ook volop gelegenheid tot uitwisseling met andere deelnemers, bijvoorbeeld via ‘speedsparren’. Noteer de bijeenkomsten in 2019 vast in uw agenda!

  • maandag 20 mei 2019, 14.00u-17.00 uur, Utrecht / VO-raad: begeleiding startende leraren in de praktijk. Meer lezen & aanmelden
  • vrijdag 4 oktober 2019, 10.00u-13.00 uur (incl. lunch), Utrecht / VO-raad: proefvisitaties in de voorbereiding op de NVAO-beoordeling

Aanmelden?

Wilt u deelnemen aan het koppeltraject 2019? Meld u dan aan via dit aanmeldformulier. Na aanmelding ontvangt u de profielschetsen van de speciaal voor u geselecteerde koppelpartners en informatie over het verdere traject.

Download de informatiefolder

“De kracht van het koppeltraject is dat je goed en snel contact kunt leggen als er een vraag speelt. Je bespreekt met de koppelpartner: hoe kijk jij er tegenaan, hoe zou jij dit aanpakken? Je kunt hierdoor meteen inspelen op actuele vraagstukken.”
Deelnemer aan koppeltraject 2017

 

Gerelateerde berichten