PO
VO

Huisacademies | Dé beweging voor professionalisering en onderwijsontwikkeling

Het opleiden en professionaliseren van leraren, schoolleiders en andere medewerkers kan op verschillende manieren. De afgelopen jaren zijn er steeds meer schoolbesturen die ervoor kiezen om dit in ‘eigen huis’ vorm te geven. In deze zogenoemde huisacademies speelt – naast professionalisering – ook het stimuleren van onderlinge kennisdeling een belangrijke rol. Maar hoeveel huisacademies zijn er, hoe zijn zij georganiseerd en met wie werken zij samen? Het Kohnstamm instituut bracht dit in opdracht van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, de PO-Raad en VO-raad in kaart.

Belangrijkste resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat de huisacademies verschillend zijn georganiseerd. Er zijn zowel kleine als grote schoolbesturen die een huisacademie hebben, sommigen zijn net gestart, anderen lopen meer dan vijf of zelfs tien jaar, sommigen zijn uitsluitend voor het eigen personeel en anderen stellen hun aanbod ook aan externen beschikbaar. Ook blijkt dat de 75 huisacademies die deel hebben genomen aan het onderzoek ruim 1900 scholen bedienen.

Presentatie resultaten

De resultaten uit het onderzoek zijn op 13 februari 2019 gepresenteerd op de bijeenkomst van het Netwerk Huisacademies. Op de bijeenkomst werden de circa tachtig aanwezigen uitgenodigd om in groepen met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen als externe samenwerking, ambities en hoe academies bijdragen aan onderwijsontwikkeling. En dit leverde levendige gesprekken op.

“Een huisacademie gaat verder dan het aanbieden van trainingen en workshops. Het gaat over de inrichting van professionele leergemeenschappen, waarbij het samen leren en reflecteren op de eigen professionaliteit centraal staan” aldus een van de deelnemers. Ook ging het gesprek over hoe een verbetercultuur gecreëerd kan worden: “Door kennis van buiten naar binnen te halen en intern te verbinden. Zo faciliteren we dat onze professionals hun werk morgen beter uit willen voeren dan vandaag”, aldus een bestuurder.

Netwerk Huisacademies

Het landelijk Netwerk Huisacademies ondersteunt het delen van kennis en ervaring tussen academies. Er valt immers veel te leren van en met elkaar! Het netwerk heeft momenteel meer dan 50 leden uit het PO en het VO en komt vier keer per jaar bijeen. U kunt zich aansluiten bij het Netwerk Huisacademies via dit formulier.

Download hier het onderzoeksrapport

Bron: Website PO-Raad

 

Gerelateerde berichten