PO

Regio van de maand PO | Utrecht-Amersfoort

Duurzame samenwerking en brede professionalisering

Partnerschappen geven het Samen Opleiden allemaal op hun eigen manier vorm en inhoud. In deze rubriek portretteren we steeds kort een partnerschap. Ditmaal is de regio Utrecht – Amersfoort aan de beurt. Twee vragen aan Winfried Roelofs, bestuurder van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort (KPOA)  en penvoerder van het partnerschap Samen Opleiden in deze regio.

Wat is kenmerkend voor het Samen Opleiden in jullie regio?

“De duurzaamheid van de samenwerking. Het samen opleiden begon in 2000 met pilots Professional Development Schools. Vanaf 2004 werd opleiden verbonden met praktijkonderzoek ten dienste van schoolontwikkeling. Deze academische basisscholen legden de basis voor de huidige Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht.

Studenten draaien in de laatste fase van hun opleiding mee als volwaardig teamlid en studenten van de academische pabo hebben ook een rol als leerkracht-onderzoeker. Ook zij-instromers hebben een plek in onze opleidingsscholen. Zodra zij hun bevoegdheid hebben behaald start het driejarige traject voor beginnende leerkrachten. Steeds meer ervaren leerkrachten kiezen voor een masteropleiding. Daarnaast zijn er bovenschoolse professionele leergemeenschappen en hebben schoolbesturen steeds vaker interne academies. Opleiden en professionaliseren is daarmee een structurele taak en verantwoordelijkheid van basisscholen geworden.”

Wat zijn de komende periode de belangrijkste uitdagingen?

De grootste uitdaging is het vinden van voldoende bekwame leraren. We moeten bewaken dat de kwaliteit van het onderwijs voorop blijft staan. Een tweede uitdaging is de beoogde curriculumherziening van de HU-pabo. Het samen opleiden goed faciliteren vereist een verdergaand partnerschap. Het risico bestaat dat zowel de HU (nieuwe accreditatie behalen) als de schoolbesturen (voldoende bekwaam personeel werven) uiteindelijk prioriteit geven aan hun eigen processen, waardoor de aandacht voor het samen opleiden afneemt.”

Meer informatie
Winfried Roelofs
w.roelofs@kpoa.nl

Bekijk eerdere edities van Regio van de maand.

 

Gerelateerde berichten