MBO
PO
VO

5 november: NIEUW Intervisie voor coördinatoren opleidingsscholen

Projectleiders, coördinatoren, directeuren van opleidingsscholen: wat zijn uw concerns?

Bij partnerschappen Samen Opleiden staat professionalisering hoog op de agenda: daarbij staat vooral de professionalisering van werkplekbegeleiders, vakcoaches en schoolopleiders centraal. In deze intervisiebijeenkomst gaat de aandacht specifiek uit naar de concerns en behoeften die coördinatoren hebben bij de invulling van hun rol in de vaak complexe context van het partnerschap. Het gaat hierbij zowel  om coördinatoren die nieuw zijn in hun rol, als ook om coördinatoren die al meer ervaring hebben en verdere stappen willen zetten in hun ontwikkeling.

Programma

Op de bijeenkomst gaan we uit van eigen casuïstiek en reflecteert u op het eigen handelen en denken. We bekijken de vraagstukken vanuit verschillende perspectieven, zodat u inzicht krijgt in uw eigen vraagstuk. Dit inzicht biedt handvatten voor nieuw handelen.

Voorbeelden van concerns die aan bod kunnen komen zijn:

  • Bewegen in een complex krachtenveld
  • Positie en mandaat van de coördinator
  • Creëren van commitment binnen het partnerschap

Een ervaren intervisiebegeleider zorgt voor voorbereiding en begeleiding van de bijeenkomst.

Wilt u op de hoogte gehouden worden over nieuwe intervisiebijeenkomsten? Laat dan hier uw emailadres achter.

Praktische informatie

Wanneer: Maandag 5 november 2018
Tijd: 16.00 – 18.30 uur, inclusief lichte maaltijd
Waar: Utrecht (meer informatie volgt)
Voor wie:  Coördinatoren, hoofden, projectleiders, directeuren e.d. van opleidingsscholen
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst

Wilt u op de hoogte gehouden worden over nieuwe intervisiebijeenkomsten? Laat dan hier uw emailadres achter.

Gerelateerde berichten