VO

Regio van de maand VO | Flevoland

“Studenten behouden voor onze regio”

Partnerschappen geven het samen opleiden allemaal op hun eigen manier vorm en inhoud. In deze rubriek portretteren we steeds kort een partnerschap. Deze maand is de beurt aan regio Flevoland, en laten we Ria Rigter aan het woord, projectleider op de Almeerse Academische Opleidingsschool (AAOS).

Wat is kenmerkend voor het Samen Opleiden in jullie regio?

“Dat we het ook echt samen doen. Op onze opleidingsschool hanteren alle deelnemende scholen en lerarenopleidingen één en hetzelfde opleidingsconcept. Dat concept hebben we samen ontwikkeld, en dat ontwikkelen we ook samen door, afhankelijk van voortschrijdende inzichten. Dat doen we bovendien al heel lang: we waren in 2002 een van de allereerste opleidingsscholen in het land. Wat ook uniek is: we passen voor alle tweedegraads studenten dezelfde beoordelingsprocedure toe, en gebruiken dezelfde formulieren. Bovendien zijn de instituutsopleiders van de verschillende lerarenopleidingen gemandateerd om elkaars studenten te beoordelen.”

Wat zijn de komende periode jullie belangrijkste uitdagingen?

“De grootste uitdaging is natuurlijk om de leraren die wij hebben opgeleid te behouden voor onze regio. Want ook bij ons is er over vrijwel de hele linie een lerarentekort. We moeten het dan ook aantrekkelijk voor ze maken, en in Almere gebeurt dat onder meer door ervoor te zorgen dat startende leraren makkelijk een huis kunnen kopen. Een tweede uitdaging is studenten verdiepingsmogelijkheden aan te bieden. We willen aanstaande leraren de mogelijkheid bieden zich te verdiepen in bijvoorbeeld doorlopende leerlijnen tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs, door studenten aan de pabo stage te laten lopen in het vo en studenten van de lerarenopleidingen in het po.”

Meer informatie
Ria Rigter
r.rigter@asg.nl

 

Gerelateerde berichten