PO
VO

Boek ‘Startende leraren in het po en vo’: van brede context tot praktische handvatten

In maart verschijnt het boek ‘Startende leraren in het po en vo. Goede begeleiding aan het begin van de loopbaan van Marco Snoek, lector Leren en Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam. Hierin bundelt hij de verschillende inzichten die hij de afgelopen jaren heeft opgedaan, onder meer in talloze gesprekken met startende leraren, coaches en schoolleiders gevoerd in zijn rol als projectleider van het Amsterdamse project Junior Leraar. Het boek is interessant voor iedereen die betrokken is bij begeleidingsprogramma’s voor startende leraren, van operationeel tot strategisch niveau.

Verhelderende context

Het boek verbindt drie verschillende perspectieven met elkaar. In het eerste deel wordt uitgebreid stilgestaan bij de context en achtergronden van het lerarenberoep en het leren van leraren. Snoek: “Het is heel belangrijk om zicht te hebben op het beroep van leraar, hoe wij dat inrichten en wat de impact daarvan is op leraren. Dit alles heeft namelijk grote gevolgen voor waar een geschikt begeleidingsprogramma voor startende leraren uit bestaat.”

Vliegwiel voor ontwikkeling lerende cultuur

De volgende stap is de praktische vertaling van deze theorie naar concrete handvatten voor de inrichting van de inductieprogramma’s, zoals Lesson Study en Team Teaching. Tot slot wordt er aandacht besteed aan de noodzakelijke inbedding van inductieprogramma’s in het strategisch personeelsbeleid van de school. “De begeleiding van startende leraren kan zo een vliegwiel zijn voor de ontwikkeling van een meer lerende schoolorganisatie en cultuur.” Dit maakt de begeleiding niet alleen een zaak van coaches, maar ook van bestuurders, HR-medewerkers, directeuren en teamleiders.

Goede condities voor startende leraren

Marco Snoek is ook betrokken bij de publicatie ‘Goede condities voor startende leraren. Het hoe en waarom van een goed begeleidingsprogramma’, een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren met de PO-Raad. Samen met Brigit van Rossum, senior beleidsmedewerker Onderwijs & Ontwikkeling bij Signum Onderwijs, reflecteert hij hierin op goede condities voor startende leraren. Dit wordt aangevuld met vijftien voorbeelden van inductieprogramma’s met verschillende invalshoeken, een verschillende aanpak en verschillende activiteiten. Juist dat maakt dit boek tot een rijke inspiratiebron voor iedereen die zich bezighoudt met de begeleiding van beginnende leraren.

Download ‘Goede condities voor startende leraren’

 

 

 

Gerelateerde berichten