PO

25 april: Werkconferentie Zij-instroom I PO

De werkconferentie Zij-instroom is volgeboekt. U kunt zich hieronder opgeven voor de wachtlijst. Wij nemen contact met u op indien er een plek beschikbaar komt.

Uit recentelijk onderzoek blijkt dat veel mensen geïnteresseerd zijn in een baan als leraar, maar dat slechts weinigen de stap zetten. En dat is jammer, want zij-instromers brengen andere vaardigheden de school in waardoor er meer diversiteit in de teams ontstaat. Bovendien zijn leraren, meer dan ooit, hard nodig. Maar wat kunnen wij als sector doen om de drempel te verlagen? Onder andere door zij-instroom goed te organiseren. En dit vraagt om specifieke kennis ten aanzien van werving, selectie, scholing op maat en begeleiding.

Daarom organiseert de PO-Raad in samenwerking met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren de landelijke werkconferentie zij-instroom. Het doel van deze bijeenkomst?
Initiatieven bij elkaar brengen en de uitwisseling van kennis en ervaringen te faciliteren.

Op de werkconferentie geven tien onderwijsorganisties u een kijkje in de keuken. Hoe geven zij vorm en inhoud aan zij-instroom? In een gesprek delen zij graag hun ervaringen en tips met u. We starten de werkconferentie met een inleiding ‘randvoorwaarden voor succesvol lerend-werken’ door Paul Hennissen (lector Opleiden in de School bij de Nieuwste Pabo). In deze inleiding verbindt hij inzichten vanuit het samen opleiden met zij-instroom.

In twee rondes worden praktijkvoorbeelden via tafelgesprekken gepresenteerd en vindt uitwisseling van ervaringen plaats. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. inzet van bovenschoolse coaches, didactiek voor volwassenen, regionale samenwerking, gezamenlijk ontwerpen van het scholingsprogramma, innovatieve assessment-onderzoeken, movementgroepen en videobegeleiding, begeleiding in de school.

Programma

09.30 – 10.00 uur Inloop met koffie & thee
10.00 – 10.45 uur Opening & spreker
10.45 – 11.00 uur Wissel
11.00 – 11.40 uur In gesprek!
11.40 – 11.50 uur Wissel
11.50 – 12.30 uur In gesprek!
12.30 – 13.30 uur Afsluiting & lunch

 

Praktische informatie

Wanneer: 25 april 2018
Tijd: 10.00 uur – 13.30 uur, inloop vanaf 9.30 uur
Waar: BOVAGhuis, Kosterijland 15 te Bunnik
Voor wie: Bestuurders, HR-medewerkers, kwaliteitszorgmedewerkers, schoolopleiders, coaches, schoolleiders, instituutsopleiders en opleidingscoördinatoren uit het PO
Kosten: Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden
Aanmelden: U kunt zich hier op de wachtlijst laten plaatsen

Deze kosteloze bijeenkomst wordt georganiseerd door de PO-Raad en het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, in afstemming met het Arbeidsmarktplatform PO en het Ministerie van OCW. Bestuurders PO, schoolleiders, staf (HR- en kwaliteitszorgmedewerkers) schoolopleiders/coaches en instituutsopleiders/opleidingscoördinatoren zijn van harte welkom. Aansluitend op deze bijeenkomst is de intervisie-middag voor de zij-instroom projecten die worden gefaciliteerd door het Arbeidsmarktplatform PO.

Gerelateerde berichten