PO
VO

BLOG Samen opleiden: Teach as you preach

Mariëlle Theunissen is sinds 2016 lector Samen Opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam en houdt een blog bij over samen opleiden. 

Teach as you preach – 18 februari 2018

Als je lerarenopleider bent, leef je je eigen onderwijs voor. Ik weet dat de studenten didactisch en pedagogisch bij mij afkijken. Ze vinden iets van de manier waarop ik mijn onderwijs voorbereid, inricht, uitvoer. Ze pikken de inhoud in zekere mate op, maar nog meer de manier waarop ik de lesgeef. Hoe stap ik de klas binnen, wat zeg ik, op welke manier, ken ik de namen al, wat zeg ik tegen studenten die te laat komen, die tijdens de les met de telefoon bezig zijn. Kortom: hoe ben ik bezig met Relatie. De anecdotes die ik vertel hoe ikzelf met leerlingen in het Voortgezet Onderwijs omga, de lessen die ikzelf heb zien lukken en mislukken. Ik zie de studenten op dergelijke momenten aan mijn lippen hangen en al gauw gaan de vingers de lucht in, want ze willen meer weten, meer horen. Allemaal Relatie Relatie. En dan komt het moment dat ik eruit stap. Dat ik dingen benoem. Dat ik inderdaad bezig ben met Relatie Relatie. Dat ik heb geoefend op de namen, hoe ik ten opzichte van telefoongebruik sta tijdens mijn lessen (ik geef aan het begin van de les aan dat ik wil dat ze zich klaarmaken voor les en afleidingen wegleggen, en dat ik dat maar één keer zeg, want daarna is het hun eigen verantwoordelijkheid) en waarom ik daarin een verschil maak met scholieren (die moeten de telefoon in de tas laten, tenzij ik anders aangeef, zij hoeven daarin nog geen eigen verantwoordelijkheid te dragen, iets met nog onvolgroeide hersens). Kortom: ik ondertitel mijn eigen onderwijs. En dat ik ze uitnodig om daar voor zichzelf bij te bedenken in hoeverre dingen bij hen passen of niet, omdat ik niet wil dat ze mijn gedrag klakkeloos kopiëren.

image

En dat ‘eruit stappen’ doe ik ook op momenten dat het over Autonomie gaat (ik laat studenten vaak kiezen in de manier waarop ze een opdracht aanpakken of ik laat ze kiezen tussen opdrachten), of over Competentie (ik laat studenten zien welke doelen ik voor de les heb geformuleerd, en aan het einde reflecteren we hoever we daarmee zijn gekomen).

En nu ik toch bezig ben: dit was een blog over de Basisbehoeften uit de Zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan, bekend geworden in het werk van hoogleraar Luc Stevens. Want, o ja, bronnen noemen waar je je op baseert, ook dat verwacht ik van studenten en moet ikzelf voorleven: Teach as you Preach.

Overzicht andere blogposts

 

Over Mariëlle Theunissen

Mariëlle Theunissen is onderwijskundige en voltooide haar doctoraal opleiding Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 1995 promoveerde zij op een proefschrift naar samenwerking tussen onderwijsorganisaties. Tijdens en na haar promotie werkte Mariëlle als lerarenopleider aan de lerarenopleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen en Hogeschool Rotterdam. Tevens is zij docent muziek en CKV aan het Alfrink College in Zoetermeer en is zij betrokken bij de ontwikkeling van de Opleidingsschool Haaglanden.

Gerelateerde berichten