PO
VO

Negen nieuwe aspirant-opleidingsscholen bekend!

Het ministerie van OCW benoemde afgelopen week negen partnerschappen tussen scholen en lerarenopleidingen in het PO en VO tot aspirant-opleidingsschool. Ook drie samenwerkingsverbanden in het MBO hebben de status van aspirant-opleidingsschool ontvangen.

PO

  • Opleidingsschool openbaar Primair Onderwijs Fryslan  (penvoerder: NHL Hogeschool)
  • De Opleidingsschool Zuid-West Holland (penvoerder: Haagse Hogeschool)

VO

  • Opleidingsschool Oostelijk Flevoland (OSOF) (penvoerder: Stichting voor Voortgezet Onderwijs Flevoland)
  • Aspirant-opleidingsschool Ommelanden (penvoerder: Stichting Dollard College)
  • Opleidingsschool VOvA  (penvoerder: Voortgezet Onderwijs van Amsterdam)
  • Opleidingsschool Wellantcollege (penvoerder: Wellantcollege)
  • Opleidingsschool Rivierenland (penvoerder: CVO AV)
  • Opleidingsschool Zutphen (penvoerder: Baudartius College)
  • NOD Haaglanden (penvoerder: Lucas Onderwijs)

Kwaliteitsslag

“We zijn erg blij dat we de Opleidingsschool Zuid-West Holland kunnen starten met de vijf schoolbesturen uit de regio met wie we al lang samenwerken: De Haagse Scholen, Librijn (Delft), OPOZ (Zoetermeer), SOOW (Westland) en Morgenwijzer (Alphen a/d Rijn). Het voorbereiden van de subsidieaanvraag heeft ons gestimuleerd om de inrichting van de samenwerking gezamenlijk goed te doordenken en dat was op zichzelf al een heel nuttig proces”, aldus Marian van Noort, opleidingsmanager van de Pabo van De Haagse Hogeschool.

Peter van Hameren van Opleidingsschool VOvA (VO) reageert ook enthousiast: “De toekenning geeft ons de mogelijkheid om een kwaliteitsslag te maken met onze opleidingsschool. Daarbij zetten we in op het opleiden van studenten tot startbekwame en voor ons in Amsterdam ‘stadsbekwame’, reflectieve en innovatieve leraren. We kijken er erg naar uit om alle schoolopleiders en werkplekbegeleiders goed te trainen en hebben er alle vertrouwen in ons te ontwikkelen tot een krachtige opleidingsschool!”.

Ondersteuning bij doorontwikkeling

De komende drie jaar gaan deze aspirant-opleidingsscholen hard aan de slag met de ontwikkeling naar een opleidingsschool die voldoet aan het toetsingskader van de NVAO. Het Steunpunt Opleidingsscholen ondersteunt scholen daarbij, onder meer door de scholen te koppelen aan al geroutineerde opleidingsscholen, het opzetten van leernetwerken en het verzamelen en delen van kennis over samen opleiden en professionaliseren via onze website steunpuntopleidingsscholen.nl

Gerelateerde berichten