VO

6 december: Werksessie ‘Opleiden van leraren in de context van veranderingen in het onderwijs’ (VO)

In het afgelopen half jaar heeft Schoolinfo in samenwerking met het Steunpunt Opleidingsscholen onderzocht wat de verschuivingen in het onderwijs betekenen voor het opleiden van docenten. In interviews met betrokkenen hebben we gevraagd naar onderwijsontwikkelingen, samenwerkingen tussen scholen en opleidingen en vaardigheden van docenten (in opleiding). De interviews hebben een aantal interessante bevindingen opgeleverd die we in deze werksessie graag willen delen en verder willen uitwerken zodat deze benut kunnen worden in de praktijk van het Samen Opleiden van docenten voor het VO.

Hieronder een korte toelichting van de thema’s en hoe wij deze met u deze willen gaan verdiepen

1. Professionele leergemeenschap (PLG)

Er is behoefte aan meer co-creatie en inzicht in elkaars visie en structuren. Een oplossing is om een professionele leergemeenschap rondom het opleiden van docenten te creëren, waarin de verschillende rollen bijeenkomen. We werken daarom samen met u uit hoe een PLG rondom het opleiden van docenten eruit zou zien en hoe dit georganiseerd kan worden.

2. Persoonsvorming en eigenaarschap

Hier zullen we eerst onze bevindingen toetsen en aanvullen met uw feedback. Vervolgens zal met elkaar verkend worden:

  • Hoe dit persoonstype aan bod kan komen in de opleiding
  • Hoe dit georganiseerd zou kunnen worden
  • Wie de verantwoordelijkheid hiervoor zou moeten dragen

3. Rol van de werkplekbegeleider

Uit de gesprekken blijkt dat de werkplekbegeleider een cruciale rol speelt in het opleiden van de docent. Tegelijkertijd werd vaak genoemd dat er veel kansen en mogelijkheden bestaan tot verbetering van de werkplekbegeleiding. Daarom zullen we uitwerken:

  • Wat zijn succesvolle elementen in werkplekbegeleiding
  • Wat is de rol van de werkplekbegeleider en over welke vaardigheden zouden hierin moeten terugkomen

De sessie zal mede begeleid worden door ervaringsdeskundigen uit het veld, die u zullen inspireren met praktijkvoorbeelden en ‘droombeelden’.

Praktische informatie

Het programma sluit aan op de bijeenkomst ‘Samen opleiden in breder perspectief’ van het Steunpunt Opleidingsscholen.

Datum: Woensdag 6 december
Tijd:
 13.30 – 15.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur (met lunch)
Locatie: Zaalverhuur 7, Boothstraat 7 Utrecht
Aanmelden: U kunt zich hier aanmelden

Meer lezen/voorbereiden: Klik hier voor de factsheet over de bevindingen uit de interviews.

Gerelateerde berichten