PO
VO

Meedenken over ontwikkelpaden voor leraren

Het ministerie van OCW organiseert met de VO-raad en de vakbonden twee sessies voor experts, bestuurders en leraren over ontwikkelpaden voor leraren. De sessies vinden plaats op donderdag 7 september tussen 14.00 uur en 16.30 uur of donderdag 14 september tussen 14.00 uur en 16.30 uur.

 Aanmelden kan door een mail te sturen naar Eva van Cooten via: evavancooten@vo-raad.nl. De sessies vinden plaats op het hoofdkantoor van de Algemene Onderwijsbond, Sint Jacobsstraat 22 in Utrecht.

Het ministerie van OCW voert momenteel met de VO-raad en vakbonden een verkenning uit naar ontwikkelpaden voor leraren. Deze verkenning moet inzicht opleveren in de mogelijke ontwikkelpaden die het beroep van docent aantrekkelijker maken én bijdragen aan een nog betere kwaliteit van het onderwijs. Daarbij staat de vraag centraal wat er nodig is bij de verschillende betrokken partijen, op verschillende niveaus, om dat perspectief verder te realiseren. De opbrengsten van de verkenning worden in het najaar aan de Tweede Kamer gestuurd.

Bron: Website VO-raad

Gerelateerde berichten