PO
VO

Lectorale rede van Mariëlle Theunissen

In april 2017 heeft u een voorproefje gekregen van de lectorale rede ‘Samen opleiden’ van Mariëlle Theunissen (lector Samen Opleiden bij de Hogeschool Rotterdam). Eind juni 2017 hield zij deze lectorale rede.

De lectorale rede

De lectorale rede van Mariëlle Theunissen leidde tot de publicatie ‘Samen opleiden‘. In deze publicatie is de centrale onderzoeksvraag: “Welke ontwerpcriteria kunnen worden geformuleerd voor het werkplekcurriculum van studenten en voor de doorgaande professionalisering van startende en ervaren leraren in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de regio Rotterdam?”

Het theoretisch kader van de publicatie Samen opleiden

Leren, opleiden, begeleiden en beoordelen zijn begrippen die zicht bieden op het brede scala van aspecten van Samen opleiden. Het cement tussen deze aspecten bij Samen opleiden is de verbinding tussen praktijk en theorie. In deze publicatie schetst Mariëlle Theunissen het dilemma van de kloof tussen praktijk en theorie. Opleidingsscholen onderscheiden zich van niet-opleidingsscholen in de mate waarin ze de verbinding tussen praktijk en theorie helpen bewerkstelligen bij studenten. Mariëlle Theunissen onderzocht de manier waarop Samen opleiden deze verbinding helpt te bewerkstelligen.

Onderzochte thema’s

Samenhang in het werkplekcurriculum

Het eerste onderzoeksthema ‘Samenhang in het werkplekcurriculum’ richt zich op het vergroten van de impact van de leeromgeving bij Samen opleiden. Mariëlle Theunissen heeft geconstateerd dat het realiseren van een samenhangend werkplekcurriculum, gebaseerd op een opleidingsvisie en aansluitend bij de specifieke schoolcontext, niet vanzelfsprekend gebeurt.

Meerwaarde van Samen opleiden

Het tweede onderzoeksthema is de ‘Meerwaarde van Samen opleiden’. Het blijft een prangende vraag: leiden we met Samen opleiden beter voorbereide leraren op? De vraag of de leraren beter worden voorbereid en of opleiden in de school meerwaarde heeft, is niet met stelligheid te beantwoorden, maar wel op heel veel manieren en deelaspecten te benaderen.

Het lectoraat

Het lectoraat Samen opleiden is in mei 2016 gestart en is onderdeel van de onderzoekslijn Optimalisering Leerprocessen van Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam. In die onderzoekslijn wordt gezocht naar manieren om leraren en opleiders te helpen het leren van leerlingen en studenten te stimuleren. Mariëlle Theunissen blogt regelmatig over deze onderwerpen. U vindt deze blogs hier.

 

 

Gerelateerde berichten