PO
VO

Terugblik symposium PRAKTIJKONDERZOEK LEEFT! Op weg naar de toekomst – PO/VO

Deelnemers van het goed bezochte symposium ”PRAKTIJKONDERZOEK LEEFT! Op weg naar de toekomst” op 12 oktober jl. in Bunnik, kregen een doorkijk op de toekomst van praktijkonderzoek. Zo werden er een aantal voorbeelden van hoe academische opleidingsscholen praktijkonderzoek borgen met het oog op de toekomst. Aan de hand van deze voorbeelden gingen de deelnemers in groepen met elkaar in gesprek wat leidde tot een aantal praktische aanbevelingen. Deze aanbevelingen geven het Steunpunt mede input aan activiteiten voor het komend kalenderjaar.

Resultaten van Onderzoek

Wouter Schenke en Irma Heemskerk presenteerden de resultaten van hun onderzoek in opdracht van het Steunpunt Opleidingsscholen VO naar de ‘Meerwaarde van praktijkgericht onderzoek in opleidingsscholen VO‘. Anje Ros, Miranda Timmermans en Janneke van der Steen presenteerden de onderzoeksresultaten van hun onderzoek naar de Waarde van de Academische Opleidingsschool. Deelnemers kregen ieder een exemplaar mee van de publicatie van dit onderzoek. Deze publicatie bevat naast een theoretische inleiding, portretten van de AOS-en primair- en vervolg onderwijs. De portretten geven een beeld van de diversiteit van de onderzoeken die door de AOS-en worden uitgevoerd en zijn illustratief voor het enthousiasme waarmee leraren, studenten, lerarenopleiders werken aan onderzoek. De factsheet bevat de belangrijkste antwoorden op de onderzoeksvragen. Tot slot bevat het een hoofdstuk met de conclusies en aanbevelingen.

Waarde van de Academische Opleidingsschool – PO

Waarde van de Academische Opleidingsschool – VO

Totaal presentatie

Presentatie Onderzoek de schoolpraktijk – Wouter Schenke

De meerwaarde van praktijkgericht onderzoek in opleidingsscholen VO

Gerelateerde berichten