PO
VO

De eerste Praktijk In-Zichtkaternen uit de Kwaliteitsreeks zijn gepubliceerd

Het Steunpunt Opleidingsscholen heeft de eerste Praktijk In-Zichtkaternen uit de Kwaliteitsreeks gepubliceerd.

Omgaan met professionele identiteitsspanningen op de werkplek

door Jeannette Geldens

Deze katern gaat over het omgaan met ‘professionele identiteitsspanning’: wat je als persoon belangrijk vindt (aardig gevonden worden door je leerlingen) botst met wat je belangrijk vindt in het werk (streng zijn). Veel leraren, en zeker aanstaande en beginnende leraren, hebben last van zulke spanningen. Het kan leiden tot onzekerheid, het kan de passie voor het beroep aantasten en je kunt de controle over je eigen handelen erdoor verliezen. Leraren die hier veel last van hebben, kunnen zelfs een burn-out krijgen of besluiten een ander beroep te kiezen. Het project ‘Persoonlijk meesterschap op de werkplek’ van het Center of Expertise Persoonlijk meesterschap (CEPM) heeft handvatten opgeleverd die (aanstaande en beginnende) leraren en hun opleiders en begeleiders kunnen gebruiken om beter te leren omgaan met professionele identiteitsspanningen. Deze opbrengsten van het CEPM-project staan centraal in dit katern.

Het achtergrondartikel is gebaseerd op de verworven kennis en inzichten uit het project ‘Persoonlijk meesterschap op de werkplek’ van het Center of Expertise Persoonlijk meesterschap (CEPM). Drie lerarenopleidingen onderzochten in dit project welke professionele identiteitsspanningen op de werkplek worden ervaren door aanstaande en beginnende leraren en hebben ervaring opgedaan om hen hiermee te leren omgaan. De verworven kennis en inzichten worden via dit artikel gedeeld vanuit het motto: De leraar maakt het verschil voor leerlingen, zoals de begeleider het verschil maakt voor de (aanstaande) leraar.

Iedereen leert! Opleiden in de School Twente

door Maarten Haalboom en Edmée Suasso

Sinds 2001 hebben schoolbesturen, scholen en opleidingsinstituut Saxion Enschede in Twente een gedeelde opleidingsverantwoordelijkheid. Aanvankelijk waren er vier schoolbesturen betrokken bij het Opleiden in de School, maar inmiddels zijn dit er veertien. De regionale samenwerking bestaat uit twee Partnerschappen Opleiden in de School: OidS Twente Oost en OidS Twente West. Samen bieden zij met ruim 80 opleidingsscholen opleidingsplaatsen aan meer dan 400 studenten. De gestage groei tot een breed regionaal netwerk brengt met zich mee dat er binnen het partnerschap sprake is van diversiteit. Door het herkennen en erkennen van deze verschillen is het mogelijk van en met elkaar te leren in alle lagen van de organisatie. U kunt het katern hier lezen.

Gerelateerde berichten