PO

Meer dialoog over nascholing is noodzakelijk

Eind januari heeft de PO-Raad het onderzoeksrapport ‘Vraag en aanbod voor nascholing leerkrachten in het primair onderwijs’ aangeboden aan staatssecretaris Dekker. In het onderzoek zijn de wensen en behoeften naar nascholing van leraren in het primair onderwijs afgezet tegen het beschikbare aanbod. De PO-Raad ziet het versterken van de nascholing als onderdeel van de verdere professionalisering van de sector.

Het onderzoek, uitgevoerd door ResearchNed, maakt inzichtelijk dat schoolleiders, schoolbesturen en leerkrachten met elkaar het gesprek moeten starten over de inbedding van nascholing in de schoolorganisatie. Leraren en schoolleiding/bestuur onderschatten elkaars wederzijdse ambities, motivaties en mogelijkheden. Enerzijds is er een grotere opleidingsbereidheid bij leraren dan schoolleiders/besturen veronderstellen. Anderzijds worstelen schoolleiders/besturen met de strategische benutting van kennis uit opleidingen.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat schoolleiders en schoolbestuurders een herijking en herpositionering van het bestaande post-initiële aanbod, waaronder de masteropleidingen, wenselijk vinden. Aan de zijde van de opleidingen (hbo en universiteit) is daar begrip en steun voor. Leraren staan positief ten opzichte van nascholing, maar hebben een beperkte wens voor nieuw aanbod. Het is belangrijk dat zij de ruimte  krijgen om de opgedane kennis binnen de school te kunnen toepassen.

De PO-Raad pakt met de Vereniging Hogescholen, Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, de Onderwijscoöperatie en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de aanbevelingen van het rapport op. De PO-Raad is bereid om daarbij de regiefunctie ten aanzien van de vraagarticulatie op zich te nemen. Dit behelst onder andere het faciliteren van een landelijke en regionale dialoog over de afstemming van het nascholingsaanbod. Daarbij ziet de PO-Raad een taak voor zich weggelegd om schoolleiders en schoolbestuurders te stimuleren de kennis uit nascholing strategisch te beleggen in de organisatie.

Bron: PO-Raad
Gerelateerde berichten