PO
VO

Docent centraal in onderwijsvernieuwing

Hoe kunnen en willen leerkrachten op hun werkplek blijven leren? Avans-lector Miranda Timmermans stelt dat er te weinig aandacht is voor de docent in het vernieuwen van het onderwijs. Samen met regionale partners in het basisonderwijs wil ze daar verandering in brengen.

In 2015 organiseerden vijftien regionale kranten ‘Het Nationale Schoolonderzoek’. Er is behoefte om het onderwijs te veranderen, te experimenteren en het gesprek aan te gaan. In die veranderingen speelt de Leerkracht een cruciale rol, waarin veel van hem of haar wordt gevraagd. Ook Avans-lector Miranda Timmermans ziet de druk die dat op de docent legt.

Nadruk op leren van leerlingen

Als lector LeerKRACHT, gaat Timmermans in haar lectorale rede in op de vraag hoe toekomstige en huidige docenten op hun werkplek willen en kunnen blijven leren. In Nederland werken 140.000 leerkrachten in het basisonderwijs. Maar als het over onderwijs vernieuwen gaat, ligt de nadruk voornamelijk op het leren van leerlingen, ziet Timmerimans.

Leerlingen kunnen zich alleen verder ontwikkelen als leerkrachten dat ook doen. Waar het volgens Timmermans in het beleid aan ontbreekt is aandacht en concrete oplossingen voor het leren van leerkrachten. Juist in dat leren zit de sleutel tot vernieuwing. De beste plek voor leerkrachten om dat te doen is daar waar ze werken.

Daar leren leerkrachten om onderbouwde keuzes te maken en deze om te zetten in gewenste veranderingen in het eigen onderwijs. Welke eisen dit stelt aan de werkplek, de begeleiding en de leerkracht en zijn lerende houding onderzoeken Miranda Timmermans en haar kenniskringleden de komende jaren.

Basisschoolleerkrachten verzorgen samen dagelijks het onderwijs aan 1,6 miljoen kinderen. 24.000 studenten studeren aan een pabo en hebben de ambitie om leerkracht te worden. Pabo-studenten spenderen 40% van hun studietijd aan leren in het werkveld.

Betere leerplek voor leerkracht

Miranda Timmermans wil er daarom voor zorgen dat de scholen betere leerplekken voor leerkrachten worden. Dat kan alleen als leerkrachtenopleidingen en scholen elkaar daarbij helpen: de scholen versterken hun rol in het opleiden van pabo-studenten op de werkplek en de pabo richt zich meer op het versterken van de school en haar leerkrachten.

Op de werkplek het beroep leren vraagt van scholen dat ze meer na moeten denken over hoe zij een goede leeromgeving zijn voor studenten en hoe zij hun leerkrachten helpen goede voorbeelden te zijn. In de school opleiden betekent dat studenten actieve leerders zijn, dat ze zich meer als leerkracht opstellen dan als student en dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het eigen leren. Op dit moment laten scholen en studenten nog veel mogelijkheden om te leren liggen, zo benadrukt Timmermans.

Timmermans doet haar onderzoek nadrukkelijk in samenwerking met partners uit het werkveld. Ze leidt een team leerkrachten, opleiders en directieleden die in de komende jaren het onderzoek mede uitvoeren. Daarnaast is een groot aantal scholen en besturen betrokken bij het vormgeven van de onderzoeksagenda. Door kennisdeling hoopt Timmermans ook andere opleidingen en scholen te interesseren om via deze benadering te gaan werken aan het onderwijs van de toekomst.

Klik hier voor de lectorale rede van Miranda Timmermans.

Bron: Scienceguide

Foto: Avans Hogeschool
Gerelateerde berichten