VO

22 maart: Bijeenkomst voor aspirant-opleidingsscholen VO

Informatiebijeenkomst

Het Steunpunt Opleidingsscholen VO organiseert op dinsdagmiddag 22 maart in Utrecht een bijeenkomst voor de 7 aspirant-opleidingsscholen die in 2015 bekostiging hebben ontvangen. Aspirant-opleidingsscholen hebben drie schooljaren ontwikkeltijd, waarna de NVAO-beoordeling volgt voor het verkrijgen van de status van structureel bekostigde opleidingsschool. Tijdens de informatiemiddag krijgt u ondersteuning op maat van experts Miranda Timmermans en Judith de Ruijter. Tevens krijgt u de mogelijkheid om voor extra/aanvullend advies gekoppeld te worden aan een bekostigde opleidingsschool.

Miranda Timmermans is lector van het lectoraat LeerKRACHT bij de Pabo van Avans Hogeschool en was in 2015 voorzitter van de beoordelingscommissie aspirant-opleidingsscholen. Vanuit haar ruime ervaring voorziet Miranda Timmermans u van aandachtspunten voor de ontwikkeltijd. De bijeenkomst wordt geleid door Judith de Ruijter, procesbegeleider van bovengenoemd koppeltraject aspiranten-bekostigde opleidingsscholen.

Ondersteuning op maat

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u twee handreikingen; één over het toewerken naar het NVAO toetsingskader en één over het opstellen van een beleidsdocument/beleidsdocumenten. U wordt ter voorbereiding gevraagd om deze handreikingen door te nemen en uw vragen voor de experts op te tekenen. Er wordt aldus uitgebreid stilgestaan bij uw ondersteuningsbehoeften. Aan het eind van de interactieve bijeenkomst kunt u worden gekoppeld aan een andere opleidingsschool, zodat u ook na de bijeenkomst nog op maat geadviseerd kunt worden in de doorontwikkeling naar een bekostigde opleidingsschool. Op 22 maart komen in ieder geval algemene onderwerpen zoals visie, samenwerking, de betekenis van samen opleiden en het opzetten van een organisatiestructuur aan bod. U bent van harte welkom!

We raden u aan om met twee partners van de aspirant opleidingsschool aanwezig te zijn. Bij voorkeur een vertegenwoordiger van de VO-school en een vertegenwoordiger van de lerarenopleiding.

Praktische informatie

Datum:  22 maart 2016
Locatie: VO-raad, zaal 0.6, Aïdadreef 4 in Utrecht
Tijd: 13:00 – 17:00
Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier

Gerelateerde berichten