PO
VO

21 maart: Themabijeenkomst HRM – PO

Het Steunpunt Opleidingsscholen heeft voor het primair onderwijs een serie katernen uitgebracht met een overzicht van bestaande kennis op thema’s als werkplekleren, praktijkonderzoek, HRM en het werkplekcurriculum. Tijdens de themabijeenkomst HRM op 21 maart 2016 in Utrecht staat het organiseren van een rijke leeromgeving voor leraren centraal: hoe richt je HR beleid zo in dat de professionele ontwikkeling/werkplekleren van alle medewerkers – zowel aankomende, jonge als zittende leraren – in de school optimaal wordt gestimuleerd?

Professionele ontwikkeling

Van alle factoren binnen de school blijken de leraren de meest bepalende factor te zijn voor de ontwikkeling van leerlingen. De professionele ontwikkeling van leraren is dus van groot belang voor het behalen van de doelstellingen van de school. HRM beleid zou zich hierop moeten focussen. Echter nog te vaak is er een focus op het aanbod van cursussen en opleidingsdagen en wordt te weinig nagedacht over hoe het samen leren en onderzoeken van en in de eigen praktijk, daadwerkelijk gefaciliteerd en vormgegeven kan worden.

Rijke leeromgeving

HR-functionarissen en de leidinggevenden in de school, maar ook de leraren en ander personeel, spelen allemaal een eigen belangrijke rol in het vormgeven van een rijke leeromgeving waarin niet alleen de professionalisering van aankomende, maar ook die van jonge en zittende leraren centraal staat. Tijdens de bijeenkomst gaan we in op de belangrijke pijlers voor de ontwikkeling van deze leeromgeving, zoals bijvoorbeeld het organiseren van formeel en informeel leren gecombineerd met individueel en collectief leren.

Praktische informatie

Datum en tijd: 21 maart 2016, 13.30 tot 17.30 uur (inloop 13.00 uur)
Locatie: Domstad, Utrecht
Door: Marjan Vermeulen (KPC Groep)
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelden: Klikt u hier om zich aan te melden
Voor nadere informatie: projectleider Steunpunt Opleidingsscholen Gea Spaans –steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl • 030 – 31 00 933

Gerelateerde berichten