PO
VO

Traineeship voor leraren openbaar basisonderwijs regio Haaglanden

Leraren die korter dan drie jaar voor de klas staan, kunnen deelnemen aan een traineeprogramma. De lerarenopleiding van de Haagse Hogeschool en schoolbesturen De Haagse Scholen en Librijn hebben dit afgesproken. Het doel is startende leraren gestructureerd te ondersteunen in hun ontwikkeling. Een coachtraject geeft de leraren ‘training on the job’, diverse studiemiddagen geven praktische en actuele inzichten die direct toepasbaar zijn in de eigen onderwijspraktijk.

Van startbekwaam naar basisbekwaam

Het Traineeship is op 22 september 2015 gestart met een startconferentie georganiseerd voor alle 130 leraren die korter dan drie jaar voor de klas staan en werken bij de scholen voor openbaar basisonderwijs in Delft, Den Haag en Rijswijk van beide schoolbesturen. De Pabo van de Haagse Hogeschool, De Haagse Scholen en Librijn hebben dit traineeship samen opgezet als uitwerking van de subsidieregeling ‘Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen’. Doel is om leerkrachten binnen drie jaar van ‘startbekwaam’ te begeleiden naar ‘basisbekwaam’, zoals in de onderwijs-cao is afgesproken.

“Fantastische kans voor startende leraren”

“Het traineeship is een fantastische kans voor startende leraren. Door coaching en de studiemiddagen hopen we de uitval te verminderen en leerkrachten enthousiast te houden voor het vak,” aldus Bert Klompmaker, directeur en bestuurder van Librijn. “Daarnaast zijn we op deze manier een aantrekkelijke werkgever. En dat kan in tijden van een tekort aan leraren in ons voordeel werken.”

Niet alleen de beginnende leraren en de schoolbesturen zijn gebaat bij het traineeship. Ook de lerarenopleiding gebruikt de feedback van leraren en de kennis en ervaring die tijdens de studiemiddagen gedeeld wordt om hun aanbod nog beter aan te laten sluiten op de praktijk.

Websites partners

www.librijn.nl
www.dehaagsescholen.nl
www.haagsehogeschool.nl

Gerelateerde berichten