PO
VO

Symposium Praktijkgericht onderzoek – VO

Op 9 oktober a.s. organiseert het Steunpunt Opleidingsscholen, samen met onderzoeker Wouter Schenke, een symposium over praktijkgericht onderzoek in de school. Aanleiding is het promotieonderzoek van Schenke over de verbinding tussen praktijkgericht onderzoek en schoolontwikkeling in vo-scholen. Wat heeft hij precies onderzocht? En waarom vindt hij dat u naar dit symposium moet komen?

Wouter Schenke is werkzaam als onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut UvA en is lerarenopleider bij de Universitaire Lerarenopleiding van de UvA. Zijn promotieonderzoek gaat over de verbinding tussen praktijkgericht onderzoek en schoolontwikkeling in ontwikkel- en onderzoeksprojecten in vo-scholen.

Wat hebt u in uw promotieonderzoek onderzocht?

“Praktijkgericht onderzoek heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen in scholen. In mijn promotieonderzoek nam ik negentien ontwikkel- en onderzoeksprojecten in vo-scholen onder de loep. De resultaten laten zien dat praktijkgericht onderzoek in twee derde van de projecten daadwerkelijk bijdraagt aan schoolontwikkeling. Zo zijn er docenten die nieuwe kennis vergaarden, door literatuur te lezen over differentiëren, die toe te passen in de klas en daarna kritisch te evalueren onder begeleiding van onderzoekers. De opgedane kennis werd vervolgens gedeeld met collega’s. De projecten bleken voor docenten een stimulans te zijn om onderzoeksmatig te werken, althans in die scholen waar schoolleiders een actieve, sturende rol op zich nemen.”

Waarom moeten vo-scholen op 9 december naar het symposium komen?

“Schoolleiders, docenten en coördinatoren van opleidingsscholen kunnen veel leren van scholen waar het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek gemeengoed is geworden. Tijdens het symposium staan de ervaringen centraal van schoolleiders, onderzoekers en docenten die door gezamenlijke inspanning veel hebben bereikt in onderzoek en schoolontwikkeling. Het is voor veel scholen een uitdaging om praktijkgericht onderzoek, onderzoeksmatig werken en studentonderzoek te verankeren in de schoolorganisatie. Mijn streven is dat de ervaringen die worden gedeeld in de workshops op het symposium, een inspiratiebron zullen zijn voor andere scholen om ook aan de slag te gaan met praktijkgericht onderzoek in de school.”

 

Gerelateerde berichten