PO
VO

17 september: Themabijeenkomst ‘Kwaliteit van praktijkonderzoek’ – PO

OIS Primair Onderwijs

Op 17 september van 13.30 tot 17.30 uur organiseert het Steunpunt Opleidingsscholen PO samen met LOBO een themabijeenkomst met als onderwerp ‘Kwaliteit van praktijkonderzoek.

Opleiden binnen de school

Het Steunpunt Opleidingsscholen heeft voor het primair onderwijs een serie katernen ontwikkeld over verschillende thema’s binnen Opleiden in de School. Aan de hand van de katernen vinden er themabijeenkomsten plaats, waaronder de bijeenkomst ‘Kwaliteit van praktijkonderzoek’ op 17 september. Op 18 november vindt de bijeenkomst rond curriculumontwikkeling plaats.

Themabijeenkomst ‘Kwaliteit van praktijkonderzoek’

Hoe kan praktijkonderzoek werkelijk bijdragen aan duurzame schoolontwikkeling? Verschillende factoren zijn hierbij van belang,zoals de feedbackfunctie, de dialoogfunctie en de organisatie van het onderzoek.
Anje Ros – lector Leren & Innoveren bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie – schetst een kader voor de wijze waarop praktijkonderzoek kan bijdragen aan duurzame schoolontwikkeling. Op basis van dit kader formuleren we tijdens de bijeenkomst gezamenlijk kwaliteitscriteria. Het gaat daarbij niet alleen om de uitvoering van praktijkonderzoek, maar ook om de organisatie en inbedding van praktijkonderzoek, zodat dit leidt tot bruikbare onderzoeksresultaten en een onderzoekende houding van leraren.

Opbrengsten bijeenkomst

Iedere deelnemer kan tijdens de bijeenkomst eigen werkmateriaal inbrengen, zoals instrumenten, formats en schema’s, die ingezet worden voor praktijkonderzoek gericht op kwaliteit. Deze materialen delen en bespreken we aan de hand van kwaliteitscriteria in kleine groepen. Aan het eind van deze bijeenkomst beschikken we over kwaliteitscriteria voor praktijkonderzoek op scholen, zodat dit onderzoek bijdraagt aan schoolontwikkeling en een onderzoekende houding. Daarnaast ontvangen de deelnemers voorbeelden, tips en instrumenten voor praktijkonderzoek.

Anje Ros

De themabijeenkomst wordt geleid door Anje Ros, lector Leren & Innoveren bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie. In deze rol is Anje al 8 jaar betrokken bij de AOS Partnerschap Opleiden in de School in de regio ’s-Hertogenbosch-Veghel. Daarnaast is zij academic director van de Master Leadership in Education en inhoudelijk betrokken bij de master Leren en Innoveren. Tot maart 2015 werkte Anje tevens bij KPC Groep als onderzoeker.

Komt u ook?

Graag nodigen wij u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst.
Met vriendelijke groet,

Jos van der Pluijm
Gea Spaans
Projectleiders Steunpunt Opleidingsscholen PO

Praktische informatie

Datum en tijd: 17 september 13.30 tot 17.30 uur
Voor: Coördinatoren OIS, begeleiders van onderzoek (docenten), directeuren, leraar onderzoekers.
Locatie: Utrecht
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelden: Klikt u hier om u aan te melden
Maximum aantal deelnemers: 50
Voor nadere informatie: projectleider Steunpunt Opleidingsscholen Gea Spaans – steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl • 030 – 31 00 933

Gerelateerde berichten