Masterclasses Leren in Verbinding van KPC Groep

Wilt u beter gebruik maken van de kansen die netwerken waarin u participeert bieden? KPC Groep organiseert in mei drie masterclasses voor het PO, VO en MBO over Leren in Verbinding.

Netwerken bieden kansen

Netwerken tussen scholen en belangengroepen van leerlingen en ouders, tussen scholen onderling, tussen scholen en lerarenopleidingen of tussen scholen en educatieve partners gemeenten of bedrijven bieden heel veel kansen. Kansen om slimmer gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring en om beter onderwijs te maken. Maar ook kansen op risico’s uitmondend in problemen, fricties en energieverlies.

Inleidingen van experts en adviseurs belichten onderzoek

Voor de masterclasses zijn door KPC Groep bekende experts uitgenodigd om inleidingen te verzorgen. Daarnaast leveren senior adviseurs van KPC Groep een bijdrage aan de masterclasses. Zij putten uit het onderzoek dat KPC Groep verricht naar het leren in netwerken, bijvoorbeeld naar het leren vormgeven van opleidingsscholen, naar het samen ontwikkelen van onderwijs door PO- en VO-scholen en het samen ontwikkelen van onderwijs door VMBO- en MBO-scholen in samenspraak met het bedrijfsleven.

Meer informatie

Voor meer informatie en inschrijven, klik hier.

Gerelateerde berichten