Dilemma’s bij de visitatie van de Nieuwste Pabo

Interview met Paul Hennisen, lector Opleiden in de school

Half september 2014 werd de Nieuwste Pabo door het visitatiepanel positief beoordeeld. Over de specifieke dilemma’s die zo’n visitatie opleveren praten we met Paul Hennissen, lector Opleiden in de School op de Nieuwste Pabo in Sittard.

“Hoe kan een volledig geïntegreerde opleiding goed worden beoordeeld?”

“Het concept Opleiden in de school is het centrale concept van de Nieuwste Pabo. Studenten volgen vanaf het eerste moment in het curriculum een instituutsdeel en een schooldeel, waarbij het schooldeel 40% van het totaal omvat. Het curriculum van dNP komt tot stand door een continue pendel tussen theorie en praktijk, waarbij de opleidingsscholen het praktijkdeel voor hun rekening nemen. Bij een accreditatie van zowel de Nieuwste Pabo als het Samenwerkingsverband beoordeel je dus in feite hetzelfde. Daarom hebben we in onze kritische reflectie beide beoordelingen geïntegreerd beschreven. We hebben in de kritische reflectie met vignetten aangegeven welke passages bij welke beoordeling hoorden. Desondanks bleek dat het voor de commissie ook erg lastig was om de focus scherp te houden.”

Meer lezen

Lees hier het hele interview.

Gerelateerde berichten