Onderwijsconferentie en feestelijke opening I/O-gebouw HAN

De Hogeshool van Arnhem en Nijmegen (faculteit Educatie) organiseert op 25 november de regionale onderwijsconferentie Onderwijs in de 21e eeuw. Minister Jet Bussemaker zal hierbij aanwezig zijn. Aansluitend aan de onderwijsconferentie wordt het nieuwe I/O-gebouw geopend.

Regionale onderwijsconferentie – Onderwijs in de 21e eeuw

Met meer dan 30 lezingen en workshops biedt de onderwijsconferentie een ruime blik op dé onderwijsthema’s van en voor de 21e eeuw. Een breed scala aan onderwijsvarianten komt aan bod: primair en voortgezet onderwijs, beroepsopleidingen op (v)mbo- en hbo-niveau en de unieke bachelor Opleidingskunde, gericht op de (talent)ontwikkeling van medewerkers en organisaties. De sessies worden verzorgd door studenten, lerarenopleiders, docenten Opleidingskunde, lectoren, onderzoekers, leraren en experts uit ons werkveld. Aan het slot van de conferentie geeft minister Jet Bussemaker haar blik op de toekomst.

Opening en presentatie voorlopersgroep Opleiden in de school

Na de borrel vindt de feestelijke, officiële opening van het I/O-gebouw plaats.  Dan wordt ook de voorlopersgroep Opleiden in de school en de bijzondere samenwerking met het Steunpunt Opleidingsscholen gepresenteerd. Het I/O-gebouw is dé locatie voor 21e-eeuws onderwijs: een gebouw waar studenten en medewerkers prettig studeren en werken. Een plek waar lerarenopleidingen, onderzoek en primair, voortgezet en middelbaar beroeponderwijs elkaar ontmoeten. De dag wordt afgesloten met een diner.

Meer informatie

Website HAN  
Programmaboekje conferentie

Gerelateerde berichten