Plaatsen beschikbaar opleiding lerarenopleider

Op zoek naar mogelijkheden om uw professionaliteit als lerarenopleider te verbreden of te verdiepen?
Of om collega-lerarenopleiders (in de school), kenniskringleden of medewerkers op die mogelijkheden te attenderen?
Er zijn nog plaatsen beschikbaar in de opleiding lerarenopleider 2014-2015 die wordt verzorgd op de Vrije Universiteit.

Met deze opleiding, die de afgelopen jaren door deelnemers hoog is gewaardeerd, kunnen lerarenopleiders met enige ervaring (zowel schoolopleiders als instituutsopleiders).
• hun visie op het opleiden van leraren onderbouwen en delen met collega’s en studenten
• een breed repertoire aan opleidingsdidactische en begeleidingsvaardigheden inzetten in diverse rollen
• het eigen onderwijs onderzoeksmatig benaderen en studenten begeleiden in het verrichten van onderzoek
• vorm geven aan hun eigen professionele ontwikkeling
• VELON-geregistreerd lerarenopleider worden

De opleiding bestaat uit vier modules, die ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden, en een slotbijeenkomst:
• Opleidingsdidactiek (2 dagen)
• Coaching en begeleiding (2 dagen)
• Onderzoek doen in de opleiding (1 dag, 2 middagen)
• Professionele ontwikkeling en VELON-registratie (4 middagen + VELON-assessment)

Belangrijke kenmerken van de opleiding zijn:
• Onderwijs van experts op dit terrein
• Lerarenopleiders met verschillende achtergronden (van school tot universiteit) leren met en van elkaar
• Een stevig theoretisch fundament, gekoppeld aan de kennisbasis lerarenopleiders
• Ondersteuning in uitbreiding van het professionele netwerk
• Integratie met de VELON-registratie
• Totale studielast incl VELON-traject 125 uur
• De praktische bruikbaarheid staat voorop

Kijkt u hier voor meer informatie.

Gerelateerde berichten