VO

Opleidingsschool VOvA

Aantal studenten partnerschap
70
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

We bieden een breed palet van soorten voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium op diverse locaties in Amsterdam. Verschillende onderwijsconcepten maken deel uit van ons palet, zoals leerlabs en leerpleinen. Er is één schoolbestuur, de lijnen zijn kort en onze studenten kunnen makkelijk diverse onderwijstypes ervaren tijdens de opleiding. De leerlingenpopulatie is zeer divers, inclusief veel nieuwe Nederlanders. Het is een uitdaging om les te leren geven in die grootstedelijke context. We richten ons voor een groot deel op taalgericht vakonderwijs. Ook leren we onze studenten om te gaan met de dilemma’s rond het voeren van gesprekken over gevoelige thema’s. We hanteren een doorlopende leerlijn in de opleiding van starter tot ervaren docent, met een inductieperiode en vervolgens stimuleren we een leven lang leren. Daarbij ondersteunen we het beroepsbeeld van de leraar.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Kenmerkend is een hechte samenwerking waarin we elkaars expertises optimaal benutten. We proberen de samenwerking in Amsterdam groter te trekken dan alleen het partnerschap door ook banden aan te halen met andere opleidingsscholen. Dat is mede ingegeven door het enorme lerarentekort in de hoofdstad; als kleine speler kun je dat niet in je eentje te lijf gaan. Met de gemeente Amsterdam werken we samen in het project Statushouders om ook adequaat opgeleide vluchtelingen stageplaatsen op onze scholen te bieden.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Aan de slag gaan met het kwaliteitskader. We doen ook mee met de benchmark voor kwaliteitsscholen.
  • Leraren vasthouden: Strategisch Human Resource Management. Geen scheidingslijn meer tussen opleidingsfase en inductiefase, en een leven lang leren.
  • Alert blijven op de uitdagingen van het lesgeven in een grootstedelijke context. Kennis blijven maken met vernieuwingsonderwijs.
  • Onderzoeksopdrachten ontwikkelen, de theorie aan de praktijk koppelen. De basis is er, nu moeten we daar samen met de collega’s uit de hbo en universitaire lerarenopleidingen een vervolg aan geven.
Contactgegevens
Betuwestraat 27
1079 PR Amsterdam
Website
Contactpersoon
Shyrin Hornberger
Projectleider

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool van Amsterdam
Lerarenopleidingen
Universiteit van Amsterdam
Schoolbesturen
Voortgezet Onderwijs van Amsterdam