Publicaties & links
12 april 2014
Verkenning | Een goed begin is het halve werk

Een verkenning naar goede begeleidingsprogramma’s voor startende leraren.

Praktijkvoorbeelden & interviews
9 juli 2014
Schema | Kwaliteitszorgschema RAOS

De reformatorische academische opleidingsschool (RAOS) heeft een activiteitenschema ontwikkeld dat het proces van kwaliteitsborging en –onderzoek inzichtelijk maakt.

Praktijkvoorbeelden & interviews
31 oktober 2014
Notitie | Organisatie van de Academische Opleidingsschool HAN Pabo, Delta en De Basis in Arnhem

Inrichting en facilitering van de samenwerking tussen HBO en PO.

Praktijkvoorbeelden & interviews
20 november 2014
Documenten | Beoordeling NVAO (RAOS/ZAOS)

De Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) en de Reformatorische Academische Opleidingsschool (RAOS) zijn begin oktober 2014 gevisiteerd in het kader van de beoordeling door de NVAO. Ze kregen beide een voldoende. Hieronder een overzicht van relevante documenten en verslagen.

Praktijkvoorbeelden & interviews
10 december 2014
Bundel | Onderzoek en onderwijs; een vruchtbare combinatie

Stichting Flore verankert onderzoek in de onderwijspraktijk om zo de kwaliteit van het onderwijs te vergroten en de talenten van kinderen optimaal te kunnen benutten.

Publicaties & links
10 december 2014
Lezing | Ontwikkeling in de beroepsvaardigheden van leraren

Rede uitgesproken bij de officiële aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de onderwijskunde bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit (2010) door Dr. W. J.C.M. van de Grift.

Publicaties & links
15 januari 2015
Factsheet | Kwaliteitszorg

Kwaliteit en kwaliteitszorg zijn een belangrijk onderdeel en tegelijkertijd een uitdaging voor de (academische) opleidingsscholen. Doel van deze factsheet is een overzicht te geven van wat we uit theorie en praktijk weten over kwaliteit en kwaliteitszorg en dit in samenhang te presenteren.

Publicaties & links
24 januari 2015
Factsheet | HRD

Factsheet van Prof. Dr. Rob Poell (Hoogleraar Personeelsontwikkeling, Tilburg University) over de verbinding van Opleiden in de School met het HRD-beleid van VO-scholen. OidS verbinden met HRD is relevant om ontwikkeldoelen van school en van docenten te kunnen combineren.

Publicaties & links
5 februari 2015
Katern | Doelgericht vertrouwen: strategisch HRM voor schoolleiders

Met het concept van strategisch HRM bestaat op scholen nog maar weinig ervaring. Het is tijd om de koppeling te leggen tussen HRM en de doelen en het leiderschap van de school. Dit katern laat zien welke opdrachten er voor schoolleiders liggen op weg naar strategisch HRM.

Praktijkvoorbeelden & interviews
13 maart 2015
Interview | Dilemma’s bij de visitatie van de Nieuwste Pabo

Half september 2014 werd de Nieuwste Pabo door het visitatiepanel positief beoordeeld. Over de specifieke dilemma’s die zo’n visitatie opleveren sprak het Steunpunt Opleidingsscholen met Paul Hennissen, lector Opleiden in de School op de Nieuwste Pabo in Sittard.