20 november 2017

Presentatie VELON Kennisbasis voor lerarenopleiders 4

Op vrijdag 10 november, tijdens de VELON Studiedag, werd het vierde katern van de ‘Kennisbasis voor lerarenopleiders’ gepresenteerd. In het katern, dat is geschreven onder redactie van Miranda Timmermans en Corinne van Velzen, staat Samen in de school Opleiden centraal.

Inzichten uit onderzoek en praktijkervaring

Samen Opleiden is niet meer weg te denken als route naar het leraarschap en de doorontwikkeling van leraren. Het is iets vanzelfsprekends geworden. De bijdragen in dit vierde katern behandelen kennis en inzichten die we de afgelopen jaren met elkaar hebben opgedaan vanuit onderzoek en praktijkervaring. Voor elk van de thema’s in het katern is een inhoudelijk hoofdstuk geschreven gebaseerd op onderzoeksliteratuur en praktische handreikingen, én zijn één of meerdere goede praktijkvoorbeelden toegevoegd.

7 centrale thema’s

In de kennisbasis wordt Samen Opleiden belicht vanuit zeven centrale thema’s: Samenwerken aan samen opleiden; Opleiden in twee contexten; Boundary crossing, opleiden tussen, op, en over grenzen; Leren op van en in het werk in de school; De werkplek als rijke leeromgeving; Doorgaande lijn in leren op de werkplek van leraren en Samen beoordelen en integrale kwaliteitszorg.

Katern downloaden & bestellen

Klik hier voor het katern

Gedrukte exemplaren van het katern kunnen tegen administratie- en portokosten besteld worden via info@velon.nl.

Bron: Website VELON


Nieuws 22 maart 2018

Goede voorbeelden van opleiding en professionalisering van leraren? | VO

Deel ze met het Platform en maak kans op een plek in onze nieuwe publicatie! Na de succesvolle ‘Parels uit […]

Meer lezen »

Nieuws 22 maart 2018

Inschrijving NRO-verbindingsprijzen 2018 geopend

Werk jij in het onderwijs en heb je resultaten uit onderzoek ingezet om je lespraktijk te verbeteren? Of ben je […]

Meer lezen »